Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli w ramach projektu edukacyjnego przeprowadził w dniach 1 kwietnia – 31 maja 2010 roku konkurs nt „Dobre praktyki w pozyskiwaniu środków na działalność pozarolniczą” podzielony na kategorie w ramach, których oceniane były inwestycje na ziemi chełmskiej, zamojskiej, bialskiej oraz lubelskiej. Projekt współfinansowany był  ze środków UE w ramach pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

Instytucją zarządzającą Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 było Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W konkursie brały udział osoby które skorzystały z dotacji UE na działalność gospodarczą w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” oraz „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.  Z pośród zgłoszeń zostały wybrane najciekawsze inwestycje dla których przewidziano nagrody rzeczowe wręczone na Dniach Otwartych Dni w Końskowoli, Rejowcu, Grabanowie oraz Sitnie.

Lista laureatów

„Dobre praktyki w pozyskiwaniu środków na działalność pozarolniczą na obszarze ziemi lubelskiej”

 

I miejsce zajął Pan Tomasz Kowalczyk ze Stoku zajmujący się turystyką i wynajmem pokoi, ze środków UE została sfinansowana adaptacja poddasza budynku na potrzeby gości oraz zakup wyposażenia, powstało 6 pokoi z łazienkami.

 

II miejsce zajęła Pani Ewelina Boreczek z Płonek zajmująca się wynajmem quadów, ze środków UE został sfinansowany zakup 4 quadów wraz z wyposażeniem i akcesoriami.

 

III miejsce zajęła Pani Dorota Walasek z Janowca prowadząca zakład kamieniarski, ze środków UE został sfinansowany środek transportu (samochód dostawczy) oraz maszyna – pantograf działająca w nowoczesnej technologii laserowej.

 

„Dobre praktyki w pozyskiwaniu środków na działalność pozarolniczą na obszarze ziemi bialskiej”

I miejsce „Zajazd Jolanta” w Czosnówce (gmina Biała Podlaska) -  zakup wyposażenia zajazdu.

 

 II miejsce Podstawowa Stacja Kontroli Pojazdów w Sławatyczach -   zakup wyposażenia zakładu.

 

III miejsce gospodarstwo agroturystyczne „U Kwiatka” w Jakówkach (gmina Janów Podlaski)

-  zakup wyposażenia kwater agroturystycznych.

 

„Dobre praktyki w pozyskiwaniu środków na działalność pozarolniczą na obszarze ziemi zamojskiej”

I miejsce zajęło gospodarstwo agroturystyczne „Polana” – Wojciech i Elżbieta Popko z Lipowiec – zakup instalacji solarnej i wyposażenie kwater agroturystycznych.

 

 II miejsce zajęło gospodarstwo agroturystyczne „Alicja” – Alicja Czarna z miejscowości Gliny – zakup wyposażenia kwater agroturystycznych.

 

 III miejsce zajął Pan Szpuga Krzysztof prowadzący działalność polegającą na wykonywaniu instalacji i demontażu systemów antenowych sieci telefonii komórkowej – zakup wyposażenia biura, zestawów narzędzi oraz sprzętu komputerowego.

 

„Dobre praktyki w pozyskiwaniu środków na działalność pozarolniczą na obszarze ziemi chełmskiej”

I miejsce : Wiesław Paluch  -  Stok narciarski w Bobliwie, pow.  krasnostawski  - za podniesienie  jakości usług i atrakcyjności  oferty poprzez realizację projektu polegającego   na zakupie  urządzenia  do produkcji sztucznego śniegu.

 

II miejsce:  Ewa Pastusiak  - Gospodarstwo Agroturystyczne w Szumince , pow. włodawski - za zwiększenie  atrakcyjności  oferty poprzez realizację projektu, polegającego na zagospodarowaniu terenu, zakupie skuterów, rowerów i sprzętu RTV.

 

III miejsce Grzegorz Radecki – Skup zboża i skład opału w Chorupniku, pow. krasnostawski – za realizację projektu polegającego na zakupie ciągnika i ładowacza czołowego.