Nabór wniosków 28 listopada – 29 grudnia 2017

Cel działania

Głównym celem działania jest usprawnienie łańcucha dostaw żywności, w tym przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, promowanie dobrostanu zwierząt i zarządzania ryzykiem w rolnictwie.

Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

Nabór wniosków 6-20 Listopada 2017 roku