Loga: UE, LODR, Prow 2014-2020

"Europejski Fundusz na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli zaprasza rolników z województwa lubelskiego do udziału w kolejnej edycji operacji „Wsparcie korzystania z usług doradczych” w województwie lubelskim. Podczas trwania operacji w gospodarstwie rolnym będzie realizowany bezpłatnie dwuletni program doradczy, który musi zawierać 3 usługi doradcze, z czego jedna z nich musi być usługą dwuletnią.

Loga: UE, LODR, Prow 2014-2020

"Europejski Fundusz na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

 

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli zaprasza rolników z województwa lubelskiego do udziału w operacji „Wsparcie korzystania z usług doradczych” w województwie lubelskim. Podczas trwania operacji w gospodarstwie rolnym będzie realizowany bezpłatnie dwuletni program doradczy składający się z co najmniej dwóch usług doradczych:

1) Analizy sytuacji produkcyjno-ekonomicznej gospodarstwa