Logo: Unii Europejskiej, SIR, KSOW, PROW 214-2020„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” 
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej 
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Rynek trzody chlewnej od paru lat mierzy się z wieloma problemami, między innymi z afrykańskim pomorem świń, wahaniem cen, wpływem koronawirusa czy brakiem pewności co będzie jutro. Z roku na rok obserwuje się zmniejszenie ilości gospodarstw utrzymujących świnie. Rok 2020 przyniósł spadki cen, które doprowadziły do tego, że produkcja wieprzowiny przestała przynosić zyski. Ograniczenie działalności gastronomii, hoteli czy różnego rodzaju imprez spowodowało spadek popytu między innymi na mięso wieprzowe.

Jednak mimo trudnej sytuacji rolnicy zdają sobie sprawę, że muszą się rozwijać, a przy tym muszą spełniać szereg wymagań, które nakładają przepisy. Doskonalenie w zakresie żywienia, nowych technologii stwarza szanse na rozwój, ale również poprawę funkcjonowania gospodarstw utrzymujących świnie. Rozwiązania, które pojawiają się na rynku mają pomagać i ułatwiać pracę rolnikom. Aby przybliżyć powyższe zagadanienia 10 grudnia 2020 r. zorganizowaliśmy wideokonferencję „Innowacyjne technologie w chowie i hodowli trzody chlewnej” w ramach Planu Operacyjnego KSOW na lata 2020-2021 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR).

W czasie globalnych zmian klimatycznych i problemu z zanieczyszczeniem środowiska ważne jest upowszechnianie dobrych praktyk rolniczych dotyczących ograniczenia emisji między innymi amoniaku, czy fosforu do środowiska. Prof. dr hab. Eugeniusz R. Grela przedstawił wykład nt. „Żywieniowe metody ograniczenia emisji biogenów z produkcji świń”. W przypadku produkcji zwierzęcej a szczególnie świń mamy do czynienia z emisją odorów, biogenów czy gazów cieplarnianych. Racjonalne żywienie świń to droga do pozyskiwania dobrych wyników produkcyjnych, przy jednoczesnym pozyskiwaniu produktu zgodnego z preferencjami konsumenta i ograniczeniu negatywnego wpływu na środowisko. Żywienie zwierząt warto dostosować do aktualnych norm żywieniowych, które są stworzone aby w pełni wykorzystać potencjał genetyczny świń, przy minimalizacji strat składników pokarmowych i emisji odorów, biogenów czy amoniaku, ale również z zapewnieniem zwierzętom dobrostanu. Warto zainteresować się stosowaniem szeroko dostępnych na rynku dodatków paszowych, które mają na celu poprawę wykorzystania składników pokarmowych i ich ograniczanie wydalania do środowiska.

Aby osiągać dobre wyniki w chowie i hodowli świń, trzeba wiedzieć, że poza kwestiami żywieniowymi istotne jest również stosowanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych zgodne z zasadami zrównoważonej produkcji w zgodzie z ochroną środowiska naturalnego. Technologie powinny być skierowane na prowadzenie niskoemisyjnej i niskoenergetycznej produkcji, z uwzględnieniem dobrostanu zwierząt i zapewnienie im odpowiednich warunków środowiskowych. Zagadnienie to przedstawili prof. dr hab. Inż. Wacław Romaniuk oraz mgr inż. Kinga Borek z Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach w wykładzie pt. „Innowacyjne technologie w chowie trzody chlewnej”. Podczas wykładu przedstawiono  podstawowe elementy nowoczesnych rozwiązań, które mogą stanowić pomoc zarówno w projektowaniu, jak i eksploatacji innowacyjnych rozwiązań obiektów dla trzody chlewnej.

 Wykład na temat „Możliwości tworzenia grup operacyjnych w ramach działania Współpraca” przedstawił Pan Marek Siuciak – broker innowacji w Lubelskim ośrodku Doradztwa Rolniczego w Końskowoli. Przedstawił możliwości jakie płyną z przystąpienia do działania Współpraca, które przede wszystkim ma na celu wspieranie innowacyjności w rolnictwie.  Poruszył między innymi zagadnienie tworzenia krótkich łańcuchów żywnościowych, który skierowany jest do producentów rolnych chcących sprzedawać produkty wytworzone w gospodarstwie bezpośrednio konsumentowi.

Olga Noworolnik