20 marca 2017 r. w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie odbyło się szkolenie dla rolników zainteresowanych funduszami unijnymi. Szkolenie na temat „Wybrane działania PROW 2014-2020 oraz zasady przyznawania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego w 2017 roku” zorganizował LODR w Końskowoli - Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Krasnymstawie.

W szkoleniu uczestniczyli rolnicy zainteresowani rozwojem własnego gospodarstwa w ramach programu PROW 2014-2020 – Restrukturyzacja małych gospodarstw. Drugim wiodącym tematem szkolenia były zasady przyznawania płatności bezpośrednich w 2017r. Szkolenie otworzył i prowadził Kierownik PZDR w Krasnymstawie Wiesław Orzędowski.

Pierwszą część szkolenia - Restrukturyzacja małych gospodarstw przeprowadzili Jolanta Walczak oraz Przemysław Podolski, pracownicy ARiMR Oddział Regionalny w Lublinie. Zostały omówione następujące tematy: warunki uzyskania pomocy, forma i wysokość pomocy, przeznaczenie pomocy,  kolejność i decyzja o przyznaniu pomocy.  Nabór wniosków na to działanie będzie odbywał się od 30 marca do 28 kwietnia tego roku, a wnioski przyjmowane będą przez ARiMR Oddział Regionalny w Lublinie.

Następnie Pan Radosław Prus, przedstawiciel firmy Chemirol zaprezentował ofertę środków ochrony roślin stosowanych w zbożach, omówił również nawożenie oraz zalecane odmiany w/w roślin. Przedstawił też ofertę skupu przez firmę Chemirol zbóż i rzepaku.

Na zakończenie szkolenia Dawid Fornal pracownik z ARiMR Biura Powiatowego w Krasnymstawie przedstawił zasady przyznawania płatności w ramach systemów wsparcia  bezpośredniego w 2017 r. Szczególną uwagę zwrócił na zmiany w wypełnianiu wniosków oraz na tak zwany e-wniosek, który w 2018 roku będzie podstawową formą składania wniosku obszarowego.

Duża frekwencja na szkoleniu i liczne zadawane pytania pracownikom ARiMR świadczyły o zainteresowaniu rolników pozyskaniem dodatkowych środków na rozwój swoich gospodarstw.

Wiesław Orzędowski