Narodowy Instytut Dziedzictwa ogłasza konkurs na planszową grę edukacyjną. Przedmiotem konkursu jest opracowanie prototypu gry edukacyjnej o tematyce związanej z dziedzictwem kulturowym, przeznaczonej do wykorzystania przez nauczycieli, animatorów, edukatorów lub opiekunów podczas zajęć dydaktycznych dla odbiorców powyżej 13 roku życia.

Celem konkursu jest zwiększenie poziomu wiedzy o dziedzictwie kulturowym w Polsce oraz wzmacnianie poczucia tożsamości kulturowej, historycznej i obywatelskiej. Każda praca konkursowa powinna rozwijać kompetencje kluczowe w zakresie wiedzy o wartości dziedzictwa i umiejętności jego docenienia oraz zagadnień związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego i opieką nad zabytkami. Niezwykle istotne jest uzmysłowienie odbiorcy, że dziedzictwo jest unikatowe i może pozytywnie wpływać na rozwój ekonomiczny, a jednocześnie jest nieodnawialne i w związku z tym powinno być przedmiotem szczególnej troski.

Gra ma być przeznaczona dla co najmniej czterech graczy. Rozgrywka powinna trwać od 30 do 120 minut.

Termin nadsyłania prac upływa 16 lipca 2021 r.

Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę w wysokości 10.000 zł.

Formularz zgłoszeniowy oraz regulamin dostępny na stronie

http://edu.nid.pl/wydarzenia/graj-o-dziedzictwo-konkurs-na-opracowanie-prototypu-gry-edukacyjnej