W niedzielę 27.06.2021 r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego i terenie przyszkolnym w Korolówce-Osadzie (powiat włodawski) odbyło się spotkanie środowisk kobiecych. Inspiratorami imprezy była Szkoła Rolnicza w Korolówce, PZDR we Włodawie, ARiMR BP we Włodawie, KRUS we Włodawie i Fundacja „Gospodynie Polskie”. Organizatorom tego wydarzenia, jako cel zasadniczy przyświecała aktywizacja i integracja gospodyń wiejskich i miejskich z terenu powiatu włodawskiego i powiatów sąsiednich. Panie miały okazję wymieniać się własnymi doświadczeniami i pomysłami na funkcjonowanie i organizowanie się grup kobiet o podobnych zainteresowaniach i mieszkających w sąsiedztwie.

Istniejące agencyjne programy finansowe sprzyjają takim działaniom i stanowią dodatkowy bodziec do powoływania nowych kół gospodyń. Organizatorzy zadbali o to, aby podczas spotkania zaprezentowały się instytucje państwowe i stowarzyszenia społeczne. Doradcy z PZDR we Włodawie zorganizowali własne stoisko i prowadzili fachowe poradnictwo i warsztaty. Ten plenerowy piknik odbył się pod hasłem „Świętojańskie Spotkania Gospodyń” ponieważ termin i niektóre punkty programu nawiązywały do ludowych świętojańskich tradycji. Zabawa była przednia i warta wpisania się do kalendarza cyklicznych wydarzeń kulturalnych w powiecie włodawskim.   

Tadeusz Borkowski

Stoisko PZDR we Włodawie