System do ochrony przed ptactwem na terenach uprawnych. Jedną z nowości jaką zaprezentował Start-up firma Hexited podczas tegorocznych Dni Otwartych Drzwi Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli w ramach wydarzenia towarzyszącego pod nazwą „Wyspa Innowacji” był autonomiczny system odstraszania ptaków z terenów uprawowych wykorzystujący sztuczną inteligencję oraz drony do monitorowania i wykrywania zagrożenia.

Na czym polega system?

Działanie systemu oparte jest w pierwszej kolejności na wykryciu szkodnika za pomocą kamery oraz odstraszenie go przy pomocy autonomicznych dronów wydających specyficzny dźwięk podczas oblotu. Rozwiązanie to bazuje na wykorzystaniu systemu wizyjnego wraz z algorytmami uczenia maszynowego do rozpoznawania obecności ptaków na określonym obszarze rolnym. System analizuje dane z kamer zamontowanych na powierzchni upraw w celu wykrycia i identyfikacji szkodnika na danym terenie. Następnie oprogramowanie klasyfikuje wykryty obiekt, określa jego lokalizację i sprawdza stopień zagrożenia dla upraw. W razie potrzeby system wydaje dyspozycję odstraszenia do modułu wykonawczego. System wykonawczy składa się z floty bezzałogowych statków powietrznych (dronów), które pracują w trybie autonomicznym, bez konieczności ciągłego nadzoru przez człowieka. Oprogramowanie na bieżąco sprawdza skuteczność podjętego działania w celu optymalizacji algorytmu odstraszania. Istnieje także możliwość zapisywania danych do późniejszej analizy np. (tworzenia map występowania ptaków na danym obszarze lub w danym czasie) oraz generowania raportów i statystyk w formie graficznej.  System dzięki zastosowaniu sztucznej inteligencji i technologii wizyjnej jest w stanie reagować tylko w uzasadnionych przypadkach, w odpowiednim miejscu i czasie co zmniejsza uciążliwość dla środowiska naturalnego. Stacja dotująca może ładować drony do 90% baterii w ok. 25 minut, co pozwala na wykonanie ok. 15 minut lotu jednego dronu. Możliwość zainstalowania w stacji trzech modułów przechowujących drony, powoduje że przynajmniej jeden dron może znajdować się w powietrzu.

 

Korzyści z wdrożenia i plany rozwoju

Proponowany system ma na celu zmniejszenie strat spowodowanych wyjadaniem plonów przez ptaki. Problem dotyczy szczególnie upraw roślin jadalnych w szczególności owoców. W przypadku upraw sadowniczych żerowanie ptactwa w okresie dojrzewania owoców jest szczególnie nasilone. Obecne trendy idące w kierunku automatyzacji procesów rolniczych oraz problemy raportowane przez rolników skłaniają do poszukiwania tego typu rozwiązań.

W przyszłości planowane jest rozszerzenie funkcjonalności systemu o możliwość automatycznego skanowania terenu uprawy kamerą światła dziennego i kamerą multispektralną. System będzie oferował szereg analiz m.in. określenie stanu wegetacji roślin NDVI, poziom nawodnienia roślin czy konieczność nawożenia. Rozbudowa systemu pozwoli  m.in. na oszacowanie stanu upraw (straty spowodowane przez przymrozki, grad czy dzikie zwierzęta), odpowiednie zaplanowanie działań i optymalizację wykorzystania zasobów (zaplanowanie nawożenia i nawodnienia upraw).

Informacje na temat systemu i kosztów związanych z ochroną plantacji dostępne na stronie https://www.facebook.com/hexited/

Opracował

Kamil Rodzik

Dron wykorzystywany do odstraszania ptaków

Stacja ładująca drony z trzema modułami