Od września rozpoczął się jesienny sezon sprzedaży obowiązkowych i dobrowolnych ubezpieczeń upraw rolnych dotowanych z budżetu państwa, który potrwa do 30 listopada 2023 r. Ubezpieczenia upraw są obowiązkowe, a dopłata z budżetu państwa może sięgać do 65% wartości umowy. AGRO TUW – Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych rozpoczął również jesienny sezon sprzedaży ubezpieczeń rolnych dotowanych z budżetu państwa.

Polisy uprawowe będzie można kupić m.in. w placówkach Poczty Polskiej oraz w wielu agencjach ubezpieczeniowych w całym kraju.

Warto wcześniej zadbać o zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej upraw od skutków nieszczęśliwych zdarzeń losowych oraz o zabezpieczenie płynności finansowej gospodarstwa w przypadku zniszczenia upraw.

Przedmiotem ubezpieczenia w sezonie jesiennym są:

* zboża ozime (ziarno)

* mieszanki (ziarno)

* rzepak i rzepik (nasiona)

* wyka ozima (nasiona)

* groch ozimy (nasiona)

* warzywa ozime (podziemne części roślin)

* drzewa i krzewy owocowe, nasadzenia truskawek (nasadzenia)

* owoce drzew i krzewów owocowych (od przymrozków) – owoce

 

Rolnicy szukający oferty dopasowanej do swoich potrzeb mogą zdecydować się na wybór jednego z dostępnych pakietów:

*Pakiet Zima Podstawowy, który obejmuje ryzyka: grad, przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania;

* Pakiet Zima, który obejmuje ryzyka: grad, przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania, deszcz nawalny, lawina, obsunięcie się ziemi, huragan, piorun;

* Pakiet Klimat Zima, który obejmuje ryzyka: grad, przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania, deszcz nawalny, lawina, obsunięcie się ziemi, huragan, piorun, susza;

* Pakiet Przymrozki, który obejmuje ryzyka: przymrozki wiosenne.

 

Istnieje możliwość ubezpieczenia dobrowolnego - niedotowanego przez nasz kraj - na wniosek Ubezpieczającego (pod warunkiem zapłaty w całości dodatkowej składki).

Ubezpieczenie takie może zostać rozszerzone o ryzyko szkód spowodowanych przez:

* pożar

* wszystkie ryzyka pogodowe

* transport plonów rolnych.

 

Warto pamiętać, że Ci rolnicy którzy uzyskali płatności bezpośrednie do gruntów rolnych, mają obowiązek ubezpieczenia upraw od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez powódź, suszę, grad, ujemne skutki przezimowania lub przymrozki wiosenne. Obowiązek ubezpieczenia uważa się za spełniony, jeżeli ochroną ubezpieczeniową objęte jest co najmniej 50% powierzchni upraw od przynajmniej jednego z ww. ryzyk.

Ewelina Raczyńska