W momencie wprowadzenia przez ARiMR nowych rocznych praktyk zwanych Ekoschematami rośnie liczba zainteresowanych rolników, chcących prowadzić swoje uprawy w systemie Integrowanej Produkcji. Za realizację powyższej praktyki można otrzymać dopłatę ok. 249 euro/ha. Po drodze trzeba jednak spełnić sporo formalności oraz podjąć się licznych zobowiązań określonych w opracowanych dla każdego gatunku uprawnego Metodykach Integrowanej Produkcji.

W kolejnych trzech wydaniach Lubelskich Aktualności Rolniczych (XI, XII 2023, oraz I 2024) ukażą się artykuły poświęcone Integrowanej Produkcji: „Jak uzyskać certyfikat integrowanej produkcji”, „Procedura certyfikacji integrowanej produkcji roślin”, „Zasady i metody integrowanej produkcji roślin”.

Od stycznia 2024 roku zaczną obowiązywać nowe Metodyki Integrowanej Produkcji Roślin, które znajdują się na stronie Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Link: http://piorin.gov.pl/publikacje/metodyki-ip/

Zamiar przystąpienia do integrowanej produkcji roślin wiąże się z śledzeniem zmian w przepisach jak i korzystaniem z nowo opracowanych metodyk, które zawierają najnowsze zmiany wraz z wymogami które należy spełnić aby otrzymać certyfikat.

Na przykładzie Metodyki Integrowanej Produkcji Kalafiora nowe wydanie (czwarte) zostało rozbudowane i uzupełnienie w różnych tematach, ponadto został dodany temat:

- Technika stosowania środków ochrony roślin

Na końcu metodyk znajdują się listy kontrolne w których również nastąpiły zmiany. Ujęte w nich działania dzielą się na obligatoryjne, dodatkowe i zalecane. W przypadku metodyki IP kalafiora lista obligatoryjnych czynności i zabiegów uległa zmianie w odniesieniu do poprzedniego wydania i obecnie jest to 21 punktów, które należy spełnić w 100%, poprzednia metodyka mówiły o 16 punktach.

Wymagania obligatoryjne (zgodność 100% tj. 21 punktów)

Lp.

Punkty kontrolne

TAK/NIE

Komentarz

1.

Płodozmian – nie uprawianie kalafiora po roślinach takich jak:  wszystkie  kapustne,  chrzan,  rzepak,  rzepik,  szpinak, gorczyca (patrz rozdz. I. 1.3).

 

 

2.

Nie uprawianie kalafiora i innych kapustowatych, na tym samym polu częściej niż co 4 lata (patrz rozdz. I. 1.3).

 

 

3.

Nie lokalizowanie plantacji kalafiora w sąsiedztwie rzepaku ozimego i jarego, ze względu na choroby (czerń krzyżowych) i szkodniki (mączlik warzywny, chowacze) (patrz rozdz. I. 1.3, rozdz. V. 5.5.5, rozdz. VI. 6.1.4, 6.1.6).

 

 

 

4.

Wykonanie orki zimowej w okresie jesiennym (patrz rozdz. I. 1.6).

 

 

5.

Określenie odczynu gleby, w roku poprzedzającym uprawę kalafiora i wykonanie wapnowania (ogranicza rozwój kiły kapusty), jeśli taką potrzebę wykaże analiza gleby (patrz rozdz. I. 1.7, rozdz. V. 5.5.4 ).

 

 

 

6.

Wykonanie analizy zasobności gleby przed rozpoczęciem uprawy, określenie potrzeb nawozowych (potwierdzone wynikami analizy gleby) i zastosowanie optymalnego nawożenia (patrz rozdz. I. 1.7).

 

 

7.

W przypadku zagrożenia Plasmodiophora brassicae (sprawca kiły kapusty), wykonanie analizy gleby na jego obecność, w specjalistycznym laboratorium, potwierdzone wynikami badań. Po stwierdzeniu obecności patogena w glebie nie prowadzić uprawy roślin z rodziny kapustowatych na danym polu (patrz rozdz. V. 5.5.4).

 

 

8.

Produkcja rozsady z materiału siewnego kategorii kwalifikowany lub standard (lub wysiew w pole takiego materiału), przechowywanie etykiet oraz dowodów zakupu materiału siewnego; w przypadku zakupu rozsady – przechowywanie dokumentu dostawcy i paszportu roślin (patrz rozdz. I. 1.5).

 

 

9.

Produkcja rozsady w substratach torfowych, wolnych od patogenów chorobotwórczych i szkodników, potwierdzone dowodem zakupu substratu. Wysadzanie rozsady i siew bezpośredni w pole musi być przeprowadzone z uwzględnieniem nie przekroczenia progów szkodliwości agrofagów w glebie (patrz rozdz. I. 1.5, rozdz. VI. 6.1.1, 6.1.14).

 

 

10.

Lustracje plantacji (co najmniej 1 raz w tygodniu) na obecność następujących chorób: czerń krzyżowych, mączniak rzekomy, szara pleśń (patrz rozdz. V. 5.5.3, 5.5.5,5.5.6).

 

 

11.

Profilaktyczne/interwencyjne zwalczanie czerni krzyżowych, mączniaka rzekomego i szarej pleśni jedynie po stwierdzeniu wystąpienia ryzyka infekcji na podstawie analizy warunków pogodowych i/lub po wystąpieniu pierwszych objawów chorobowych (patrz rozdz. V. 5.5.3, 5.5.5, 5.5.6).

 

 

12.

Przemienne stosowanie środków o różnych mechanizmach działania, w celu zapobiegania powstawaniu odporności agrofagów na pestycydy (jeżeli istnieje taka możliwość) (patrz rozdz. III, rozdz. V. 5.4 ).

 

 

13.

Stosowanie żółtych lub białych tablic lepowych oraz żółtych naczyń lub pułapek zapachowych (4 szt./ha), krótko po posadzeniu kalafiora, do monitorowania terminu pojawu śmietek (głównie śmietki kapuścianej)* (patrz rozdz. VI.6.1.2).

 

 

14.

Lustracje plantacji kalafiora (przynajmniej 2 razy w tygodniu), w okresie maj-czerwiec, na obecność roślin uszkodzonych lub zniszczonych przez śmietki (patrz rozdz. VI. 6.1.2).

 

 

15.

Lustracje plantacji kalafiora na obecność mszyc i mączlika warzywnego (2 razy w tygodniu) (patrz rozdz. VI. 6.1.5, 6.1.6).

 

 

16.

Lustracje plantacji kalafiora na obecność gąsienic tantnisia krzyżowiaczka i in. gatunków motyli, np. bielinka kapustnika, piętnówki kapustnicy, błyszczki jarzynówki (2 razy w tygodniu) (patrz rozdz. VI. 6.1.9; 6.1.11, 6.1.12, 6.1.13).

 

 

17.

Włączenie do programu ochrony przed szkodnikami i patogenami roślin środków niechemicznych1. (przynajmniej jeden z wykonanych zabiegów powinien być wykonany takim preparatem) (patrz rozdz. III, rozdz. V. 5.4, 5.5.2, 5.5.5, 5.5.6, rozdz. VI. 6.1.9; 6.1.10; 6.1.11, 6.1.13).

 

 

18.

Usuwanie i niszczenie roślin lub ich części z objawami porażenia przez patogeny i szkodniki oraz z objawami zaburzeń fizjologicznych w stopniu uniemożliwiającym dalszy wzrost roślin (deformacje, objawy gnicia liści i róż, zaawansowane nekrozy liści) (patrz rozdz. III, rozdz. V. 5.1).

 

 

19.

Rozpoznawanie gatunków chwastów na polu przeznaczonym pod uprawę kalafiora, w roku poprzedzającym jego uprawę i wpisanie ich nazw do Notatnika Integrowanej Produkcji (patrz rozdz. IV.4.1).

 

 

20.

Koszenie należących do tego samego gospodarstwa nieuprawianych terenów wokół plantacji (np. miedze, rowy, drogi), co najmniej 2 razy w roku (koniec maja/początek czerwca oraz koniec lipca/ początek sierpnia) w celu zapobiegania wydaniu nasion przez chwasty (patrz rozdz. IV. 4.3).

 

 

21.

Stworzenie  odpowiednich  warunków  do  obecności ptaków drapieżnych,  poprzez  ustawienie  tyczek  spoczynkowych w ilości przynajmniej 1 na 5 ha , a w przypadku większych plantacji – kilku sztuk (patrz rozdz. VI. 6.1.15).

 

 

Uwaga:

Realizację wszystkich wymogów z listy obligatoryjnych czynności i zabiegów w systemie integrowanej produkcji należy udokumentować w notatniku integrowanej produkcji roślin.

 

Metodyki zmienione lub uzupełnione obligatoryjne od 2024r.

Lp.

Metodyka IP / Gatunek

Rok uaktualnienia

wydanie

1.        

Brokuł

Styczeń 2023

wydanie trzecie zmienione

2.        

Burak ćwikłowy

Styczeń 2023

wydanie czwarte zmienione

3.        

Cebula

Styczeń 2023

wydanie czwarte zmienione i uzupełnione

4.        

Czosnek

Styczeń 2023

wydanie trzecie zmienione

5.        

Kalafior

Styczeń 2023

wydanie czwarte zmienione

6.        

Kapusta głowiasta

Styczeń 2023

wydanie czwarte zmienione

7.        

Kapusta pekińska

Styczeń 2023

wydanie czwarte zmienione

8.        

Marchew

Styczeń 2023

wydanie piąte zmienione

9.        

Ogórek pod osłonami

Styczeń 2023

wydanie czwarte zmienione

10.    

Ogórek polowy

Styczeń 2023

wydanie czwarte zmienione

11.    

Pomidor gruntowy

Lipiec 2023

wydanie czwarte zmienione

12.    

Pomidor pod osłonami

Styczeń 2023

wydanie czwarte zmienione

13.    

Sałata pod osłonami

Styczeń 2023

wydanie czwarte zmienione

14.    

Szparag

Styczeń 2023

wydanie czwarte zmienione

15.    

Szpinak

Styczeń 2023

wydanie trzecie zmienione

16.    

Ziemniak

Styczeń 2023

wydanie piąte zmienione

17.    

 

 

 

 

Nowe gatunki warzywnicze dla których zostały opracowane metodyki w 2023r.

Lp.

Metodyka IP / Gatunek

Rok wydania

wydanie

1.        

Seler korzeniowy

Styczeń 2023

Wydanie pierwsze

2.        

Sałata w polu

Styczeń 2023

Wydanie pierwsze

3.        

Dynia olbrzymia i piżmowa

Styczeń 2023

Wydanie pierwsze

4.        

Cukinii, kabaczka i patisona

Styczeń 2023

Wydanie pierwsze

 

Karol Kłopot