Uprawa słonecznika na nasiona na terenie zachodniej i południowej Polski od kilku lat cieszy się dużą popularnością i żółto kwitnące pola stały się stałym elementem krajobrazu na tamtych terenach. Coraz częściej też rolnicy z naszego regionu próbują uprawiać słonecznika jako alternatywę dla kukurydzy lub rzepaku, która dodatkowo stanowi doskonały przedplon dla roślin zbożowych i nie wymaga dobrych gleb.

Coraz większa popularność tej rośliny, wiąże się też z większym zapotrzebowaniem na fachowe doradztwo. Rolnicy szukają odpowiedzi na pytania związane z technologią uprawy nawożeniem i  ochroną tego gatunku. Idąc temu naprzeciw w ostatnim sezonie wegetacyjnym rozpoczęliśmy doświadczenia ze słonecznikiem oleistym na naszym Polu Doświadczalno – Wdrożeniowym usytuowanym w Pożogu II .

  1. Uprawa gleby i siew

W 2023 roku w ramach kolekcji odmian prezentowaliśmy: 7 odmian słonecznika uprawianej  w technologii Express (odmiany odporne na herbicyd tribenuron metylowy).  Siew przeprowadzono siewnikiem punktowym na głębokość 4 cm, w obsadzie: 72000 nasion/ha, w rozstawie rzędów co 75 cm (szerokość międzyrzędzi dostosowano do zbioru kombajnowego). Doświadczenie prowadzone było w dwóch technologiach uprawy: orkowej i bezorkowej. Wielkość poletek w założeniu i do zbioru wynosiła 144 m2. Przed uprawą słonecznika wysiano poplon z bobiku w celu wzbogacenia gleby w dostępny azot oraz zminimalizowanie potencjalnego zachwaszczenia, szczególnie na części pola uprawianej technologią bezorkową.

Rodzaj zabiegu

Technologia orkowa

Technologia uproszczona

Uprawa:

Zbiór przedplonu (pszenica ozima)

Talerzowanie

Siew międzyplonu (bobik – 300 kg/ha)

Orka siewna, głębokość - 25 cm

Kultywator (głębosz) o wąskich redlicach - 30 cm

Agregat uprawowy bierny (talerzowy)

Data zabiegu

05.08.2022 r.

08.08.2022 r.

18.08.2022 r.

24.04.2023 r.

-

28.04.2023 r.

05.08.2022 r.

08.08.2022 r.

18.08.2022 r.

-

24.04.2023 r.

28.04.2023 r.

Siew :

29.04.2023 r.

Tab. 1 Zabiegi uprawowe w doświadczeniach ze słonecznikiem.

  1. Nawożenie

Pod względem zapotrzebowania na składniki pokarmowe słonecznik jest rośliną dużo mniej wymagającą niż np. zboża, rzepak czy kukurydza. Dlatego jest to też jeden z argumentów, który zachęca do uprawy tego gatunku, szczególnie w okresie, gdy nawozy są bardzo drogie. Na polu DW w Pożogu II nawożenie makroelementami zostało wykonane przed uprawą przedsiewną, nawozem wieloskładnikowym Polifoska 6 w ilości 208 kg/ha. pH gleby wynosiło 6,8 a zasobność gleby w makroelementy była na średnim poziomie. Azot zaaplikowano w jednej dawce przedsiewnej w formie mocznika z inhibitorem w dawce 150 kg/ha, co stanowiło 69 kg N/ha. Jak się później okazało dawka azotu mogła zostać zmniejszona co najmniej o połowę. W pewnym okresie wegetacji rośliny wybujały i nadmiernie budowały zieloną masę. Dodatkowo w trakcie wegetacji stosowano również dokarmianie dolistnie makro i mikroelementami w trzech terminach.

Rodzaj zabiegu

Data zabiegu

Faza rozwojowa w skali BBCH

Wapnowanie:

1.     Czarna Kreda (granulowana) – 440 kg/ha

Mineralne:

2.     N – 12,5 kg/ha, P2O5 – 42 kg/ha, K2O – 62 kg/ha- w formie Polifoska 6

3.     N - 69 kg/ha- w formie Mocznika

Dolistne:

1.       Agrimax – 150 g/ha + Agrisol – 1 l/ha

2.       Agrimax – 150 g/ha + Agrisol – 1 l/ha

3.       Agrimax – 150 g/ha + Agrikomplex – 0,1 l /100 l wody + Agrisol – 1 l/ha

23.02.2023 r.

 

30.03.2023 r.

30.03.2023 r.

 

25.05.2023 r.

07.06.2023 r.

20.06.2023 r.

Przedsiewne

 

Przedsiewne

Przedsiewne

 

BBCH -13

BBCH -20

BBCH - 40

Tab. 2 Technologia nawożenia w doświadczeniach ze słonecznikiem na nasiona.

  1. Ochrona roślin

Głównym problemem w szeroko rozumianej ochronie słonecznika jest walka z chwastami dwuliściennymi. W tradycyjnych odmianach mamy możliwość stosowania tylko środków doglebowych, które w naszych warunkach często są zawodne, głownie ze względu na susze panujące w okresie siewów. W związku  z tym na polu DW w Pożogu II zdecydowano się na wysiew odmian odpornych na tribenuron metylowy (w technologii Express). Dało to nam możliwość walki z chwastami w terminie powschodowym. Odchwaszczanie przeprowadzono w jednym zabiegu w fazie ok. 6 liści słonecznika z dużą skutecznością. W oddzielnym zabiegu zastosowano również graminicyd zwalczający samosiewy zbóż, których było szczególnie dużo na części pola uprawianej technologią bezorkową. W okresie wchodów dużym wyzwaniem była walka ze ślimakami. W części pola od strony nieużytków zaczęły pojawiać się uszkodzenia polegające na wygryzieniach oraz zeskrobywaniu tkanki miękiszowej na liściach. Zaobserwowano też charakterystyczne ślady ze śluzem pozostawione przez ślimaki na glebie i roślinach. Miejscowo prowadziło do wypadania całych roślin. W związku z tym rzutowo zaaplikowano moluskocydy w dwóch terminach w odstępie siedmio-dniowym. Zabiegi okazały się skuteczne, a powstałe uszkodzenia liści nie miały istotnego wpływu na plon. W związku z dużym zagrożeniem zgnilizną twardzikową na naszym polu (duży udział roślin dwuliściennych w tym rzepaku, łubinu i ziemniaków) profilaktycznie zastosowano fungicyd o działaniu zapobiegawczym. Zabieg przeprowadzono przed kwitnieniem w fazie tworzenia międzywęźli. Nie uchroniło to jednak w pełni plantacji. Choroba pojawiła się sporadycznie zarówno na łodygach jak i na owocostanie.

Rodzaj zabiegu 

Data zabiegu

Faza rozwojowa w skali BBCH

HERBICYDY

1.      Express SX 50 SG – 60g/ha +

Trend – 50 ml/100 l wody

2.    Fusilade Forte 150 EC – 1,5 l/ha

FUNGICYDY

1. Amistar Gold Max – 0,5 l/ha

MOLUSKOCYDY

1.    Molufries 5 GB – 4 kg/ha

2.    Molufries 5 GB – 4 kg/ha

 

 

05.06.2023r.

 

12.06.2023 r.

 

20.06.2023 r.

 

26.05.2023 r.

02.06.2023 r.

 

BBCH - 16

 

BBCH - 30

 

BBCH - 39

 

BBCH - 13

BBCH - 14

 

Tab. 3 Technologia ochrony słonecznika na nasiona

 

 

Zbiór i plonowanie

Odmiany osiągnęły dojrzałość pod koniec pierwszej dekady października. Zbiór przeprowadzono kombajnem z hederem do zbioru kukurydzy. Plon określono na podstawie popranych prób z poszczególnych poletek. W większość odmian większy plon osiągnęły odmiany w technologii orkowej. W tej części pola rośliny też wykazały się mniejszym porażeniem ze strony zgnilizny twardzikowej.

L.p

Odmiana

Technologia orkowa

Technologia bezorkowa

Wilgotność [%]

Plon [dt/ha]

Wilgotność [%]

Plon [dt/ha]

1

Hight olfic

12

52,94

10,8

39,88

2

Suvex

11,5

59

10,5

53,8

3

Davero SU

9,5

36,85

10,5

41,52

4

NSH 8002

10

39,93

10,9

42,94

5

Alexa SU

12,5

57,75

11,1

53,4

6

NS Sumo Star

11,9

42

11,3

39

7

NS Sumo Orfej

11

38

11,5

42

 

Średnia

11,2

46,6

10,9

44,6

Tab. 4. Plony odmian słonecznika uprawianej w technologii Express.

Oprac. Krzysztof Kurus

1. Uprawa gleby - 24.04.2023

2. Siew - 29.04.2023

3. Rozwój kwiatostanu - 22.06.2023

4. Kwitnienie - 19.07.2023

5. Dojrzałość pełna - 11.10.2023

6. Zbiór - 18.10.2023

Duże zagrożenie w uprawie słonecznika mogą stanowiuć słimakie nagie

Efekt powschodowego zwalczania chwastów dwuliściennych w technologii Expres

Obecnie jest szeroki wybór odmian słonecznika na nasiona przydatnych do uprawy w technologii Expres

W ostatnim sezonie wegetacyjnym  Kwitnienie słonecznika na polu DW w Pożogu II rozpoczeło się w drugiej połowie lipca.

Wymarznięty poplon z bobiku - grudzień 2022

Zbiór słonecznika kombajnem z hederem do kukurydzy

Zgnilizna twardzikowa na łodygach - pierwsze infekcje

Zgnilizna twardzikowa na owocostanie