Prelekcje, dyskusje, spotkania różnych środowisk (Instytutów, Uczelni, Przedsiębiorców, Rolników)  podczas Narodowych Wyzwań w Rolnictwie odbyły się w dniu 14.11.2023r. w Warszawie. Przedmiotem paneli tematycznych tegorocznej konferencji organizowanej co roku przez redakcję miesięcznika „Farmer” dotyczącej współczesnych wyzwań jakie stoją przed rolnictwem w najbliższych latach było wskazanie obszarów które wymagają wsparcia, tak aby zwiększyć konkurencyjność gospodarstw i wzmocnić ich rozwój.

Wybrane nurty tematyczne dotyczyły: Agrotechniki; Techniki Rolniczej; Rolnictwa Regeneratywnego; Produkcji Mleka; Trzody Chlewnej. Głównym przesłaniem całej konferencji było zwrócenie uwagi na bieżące problemy rolników w tym zarządzania ryzykiem w produkcji rolniczej. W trakcie paneli podczas wystąpień, debat i dyskusji rozmawiano o wyzwaniach jakie stoją przed współczesną ochroną roślin z zastosowaniem biopreparatów, poprawie zdrowotności gleb w tym zwiększeniu materii organicznej, kierunku rozwoju technologii cyfrowych w rolnictwie w tym rolnictwa 4.0, produkcji mleka oraz trzody chlewnej i wyzwań jakie stoją przed tymi branżami.

Połączenie wszystkich środowisk związanych z rolnictwem w trakcie takich konferencji i forum stwarza możliwość wymiany doświadczeń i wiedzy na temat wszystkich gałęzi rolnictwa z ukierunkowaniem na ich zrównoważony rozwój.

Kamil Rodzik

Debata dotycząca praktycznych wskazań dla rolników związanych z zarządzaniem ryzykiem

Debata poświęcona Rolnictwu 4.0 w panelu Technika Rolnicza

Debata z udziałem przedstawicieli unijnych, firm , instytucji

Instrumenty i urządzenia do badania gleby

Omówienie warunków wsparcia w ramach Rolnictwa 4.0

Panel Agrotevchnika i prezentacja możliwości wykorzystania biopreparatów

Prezentacja dotycząca zarządzania substancją organiczną w glebie

Prezentacja nowoczesnych rozwiązań maszyn firmy KUHN

Prezentacja programu do zarządznia parkiem maszynowym

Prezentacja przedstawiceiela nauki na temat cyfrowej rewolucji

Przezentacja biologicznych środków ochrony firmy BASF

Rozmowa na temat przyszłości instrumentów zarządzania ryzykiem

Wykład na temat systemów uprawy i rolnictwa węglowego

Wykład na temat zarządzania ryzykiem w gospodarstwach rolnych

Wykład przedstawiciela firmy Syngenta