Loga: UE, LODR, Prow 2014-2020

"Europejski Fundusz na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

 

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli zaprasza rolników z województwa lubelskiego do udziału w operacji „Wsparcie korzystania z usług doradczych” w województwie lubelskim. Podczas trwania operacji w gospodarstwie rolnym będzie realizowany bezpłatnie dwuletni program doradczy składający się z co najmniej dwóch usług doradczych:

1) Analizy sytuacji produkcyjno-ekonomicznej gospodarstwa

2) Oceny dostosowania gospodarstwa rolnego do norm i wymogów wzajemnej zgodności.

3) Integrowanej ochrony roślin, w tym oceny zagrożenia agrofagami i pomoc rolnikom w podejmowaniu decyzji w zakresie stosowania metod i zabiegów.

4) Ograniczenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu.

5) Gospodarowanie na obszarach Natura 2000.

6) Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne, w tym pomoc w podejmowaniu decyzji o przystąpieniu do Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego oraz pomoc w realizacji zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego.

7) System rolnictwa ekologicznego, w tym pomoc w podejmowaniu decyzji o przystąpieniu do działania Rolnictwo ekologiczne oraz pomoc w realizacji działania Rolnictwo ekologiczne.

8) Modernizacje gospodarstw rolnych.

9) Doradztwo dla młodych rolników rozpoczynających działalność po raz pierwszy.

10) Doradztwo w zakresie rozpoczęcia działalności pozarolniczej.

11) Restrukturyzacje małych gospodarstw.

12) Sprzedaż bezpośrednią i małe przetwórstwo w gospodarstwie.

13) Rachunkowość w gospodarstwie rolnym.

14) Dostosowanie gospodarstwa rolnego do wymogów BHP.

15) Uczestnictwo w systemach jakości.

16) Odnawialne źródła energii, w tym pomoc doradczą rolnikom w działaniach prosumenckich.

17) Zazielenienie.

Program doradczy przeznaczony jest dla rolników prowadzących gospodarstwa rolne na terenie województwa lubelskiego i ma na celu poprawę wyników gospodarczych wszystkich gospodarstw oraz ułatwienie restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw, szczególnie z myślą o zwiększeniu uczestnictwa w rynku i zorientowania na rynek, a także zróżnicowania produkcji rolnej. W ramach operacji będzie realizowanych 2504 programów doradczych.

Szczegółowych informacji na temat udziału w projekcie można uzyskać w Powiatowych Zespołach Doradztwa Rolniczego

 

Program doradczy realizowany przez Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli.  Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem i usługi z zakresu zastępstw” Poddziałania „2.1. „Wsparcie korzystania z usług doradczych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

Usługa doradcza współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)