Korzystne zmiany dla podatników wprowadzone zostały ustawą z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw.  Nowelizacje weszły w życie od 1 lipca 2022 r. (z niektórymi wyjątkami).

Od 22 lipca 2022 r. w wyniku nowelizacji rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 430 ze zm.) obowiązuje nowy wzór zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R.

W dniu 7 lipca 2022 r. Sejm RP uchwalił ustawę o  finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom. Ustawą tą przedłużono m.in. stosowanie obniżonych stawek VAT na niektóre towary, tj. żywność, towary wykorzystywane do produkcji rolnej czy paliwa. Zgodnie ze znowelizowanym art. 146da-146dc ustawy o VAT do dnia 31 października 2022 r., stosowane będą obniżone stawki VAT w odniesieniu do niektórych towarów.

Dobrowolność wystawiania faktur ustrukturyzowanych 

Od 1 stycznia 2022 r. podatnicy VAT mają możliwość wystawiania faktur ustrukturyzowanych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, tj. Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). W pierwszej fazie wdrażania takich faktur przedsiębiorcy z systemu KSeF będą korzystać dobrowolnie.

W dniu 13 stycznia 2022 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, na podstawie której w ramach działań antyinflacyjnych na określony czas zostały obniżone stawki VAT na niektóre towary, tj. żywność, towary wykorzystywane do produkcji rolnej czy paliwa. Ustawa obowiązuje od 1 lutego2022 r. (na dzień oddania do druku niniejszej publikacji ustawa oczekuje na ogłoszenie w Dzienniku Ustaw).