O czasopiśmie

Lubelskie Aktualności Rolnicze to miesięcznik wydawany przez LODR w Końskowoli. Swoim zasięgiem obejmuje całe województwo lubelskie i trafia do blisko 7000 prenumeratorów. Główną część czytelników stanowią rolnicy indywidualni, ale także firmy i instytucje związane z rolnictwem. Tematyka artykułów zamieszczanych w gazecie ma szeroki zakres. Oprócz tematów związanych z technologią produkcji roślinnej czy zwierzęcej wiele miejsca poświęcane jest ekonomice rolnictwa, ekologii oraz możliwości skorzystania z funduszy unijnych. Autorami artykułów oprócz doradców LODR są pracownicy instytutów naukowych i szkół wyższych działających na terenie województwa lubelskiego.

 

"Lubelskie Aktualności Rolnicze" to fachowy miesięcznik wydawany przez LODR w Końskowoli skierowany do rolników, mieszkańców wsi, pracowników samorządów terytorialnych, administracji terenowej, instytucji obsługi rolnictwa, banków itp. Na jego łamach podejmujemy aktualną tematykę z zakresu technologii produkcji roślinnej i zwierzęcej, rolnictwa ekologicznego, przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, techniki rolnej, agroturystyki, a także dziedzictwa kulturowego. Piszemy o problemach mieszkańców wsi, informujemy o ciekawych inicjatywach w regionie i relacjonujemy ważne wydarzenia z życia regionu. Poruszamy problematykę polskiego sektora rolnego w warunkach integracji z Unią Europejską oraz informujemy o sposobach pozyskiwania środków finansowych z funduszy unijnych. Co miesiąc podajemy notowania cenowe produktów rolniczych. Gazeta ukazuje się w nakładzie blisko 7 000 egz. i jest kolportowana na terenie całego województwa lubelskiego.

 

Lubelskie Aktualności Rolnicze to nowy tytuł czasopisma wydawanego przez LODR w Końskowoli od roku 2007. Do tego czasu każdy z byłych Oddziałów LODR wydawał swój miesięcznik. Były to: "Doradztwo rolnicze", "Wieści Rolnicze", "Zamojska Gazeta Rolnicza" oraz "Aktualności Rolnicze - Rynek"- wydawane przez LODR w Końskowoli. Miesięcznik ten ma bogatą tradycję. Pierwszy jego numer ukazał się w 1990 r. W minionym okresie miesięcznik nasz był oceniany w ogólnopolskim prestiżowym konkursie na "Najlepsze czasopismo ODR" zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia . Do najważniejszych należą:

 

1. III miejsce - 1992 r.
2. wyróżnienie - 1994 r.
3. III miejsce - 1997 r.
4. I miejsce - 1998 r.
5. III miejsce - 2002 r.
6. wyróżnienie - 2003 r.
7. III miejsce - 2004 r.
8. wyróżnienie - 2005 r.
9. II miejsce - 2006 r.
10.wyróżnienie - 2007 r.
11. wyróżnienie - 2008 r.
12. wyróżnienie - 2009 r.
13. III miejsce - 2010 r.
14. I miejsce - 2011 r.
15. wyróżnienie - 2012 r. 
16. II miejsce - 2013 r. 
17. I miejsce - 2014 r. 
18. II miejsce - 2015 r. 
19. I miejsce - 2016 r. 
20. I miejsce - 2017 r.
21. I miejsce - 2018 r. 
22. II miejsce - 2019 r. 
23. I miejsce - 2020 r.