Parlament Europejski i Rada większością głosów przyjęła dyrektywę, która zakłada wdrożenie instrumentów Europejskiego Zielonego Ładu. W najbliższym czasie polscy rolnicy zaczną dostosowywać swoje gospodarstwa do ogólnych założeń Zielonego Ładu. Zmiany, które zakłada strategia Zielonego Ładu to: zmniejszenie nawożenia, radykalne zmniejszenie ochrony roślin, wprowadzenie 25% certyfikowanego rolnictwa ekologicznego. Zielony Ład będzie wdrażany za pośrednictwem dwóch strategii „Od pola do stołu” i „Bioróżnorodność”, które mają zapewnić lepszą jakość żywności.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Puławach informuje o stwierdzeniu ognisk wścieklizny zwierząt dzikich i domowych na terenie powiatów województwa mazowieckiego graniczących z województwem lubelskim. Oznacza to wzrost ryzyka zachorowania zwierząt na tę chorobę oraz zwiększenie prawdopodobieństwa przeniesienia wirusa na człowieka.

W dniu 12 stycznia 2022 roku odbyło się webinarium pt.:” Dlaczego pewność siebie ma istotne znaczenie w Twoim życiu i jak ją zyskać?” zorganizowane przez Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich LODR w Końskowoli. Spotkanie poprowadziła Pani Agnieszka Stępień-Baran. Pani Agnieszka jest certyfikowanym coachem kariery, osobą wielkiego formatu, z ogromną wiedzą i empatią, która kocha pomagać ludziom. Podczas tego spotkania podzieliła się z nami nie tylko swoją wiedzą ale także doświadczeniami.

W ramach wdrażania innowacyjnych technologii Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli w roku 2019 zakupił kombajn do zbioru jabłek i gruszek przemysłowych, oraz orzechów włoskich. Kombajn usprawnił i zmechanizował w pełni prace związane ze zbiorem jabłek przeznaczonych na przemysł oraz ograniczył czas potrzebny na wykonanie tych czynności w sezonie. Po przepracowaniu dwóch sezonów można stwierdzić, że maszyna dobrze dostosowana jest do zbioru jabłek przemysłowych w sadach. Niewielkie wymiary kombajnu pozwalają na swobodne manewrowanie pomiędzy rzędami i kwaterami w sadzie.

Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień” ogłasza nabór wniosków w 2022 roku o przyznanie pomocy finansowej z poddziałania 19.2  Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej w ramach Przedsięwzięcia 2.1.1 – Poprawa infrastruktury na rzecz rozwoju lokalnej działalności kulturalnej ujętego w Lokalnej Strategii Rozwoju.

W dniu 31 grudnia 2021 r. ruszył nabór w ramach działania „Współpraca” na tworzenie krótkich łańcuchów dostaw, które obejmują ograniczoną liczbę podmiotów gospodarczych zaangażowanych we współpracę. O takie wsparcie mogą ubiegać się grupy operacyjne na rzecz innowacji (EPI). Pomoc finansowana jest z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i przyznawana jest na zasadach płatności zryczałtowanej w wysokości:

Zakończył się ogólnopolski Konkurs filmowy pn.: „Świat się kręci wokół wsi”. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przyznał nagrody i wyróżnienia pracom konkursowym, które zajęły miejsca I-V w rankingu zgłoszeń dla kategorii I. Szczegółowe informacje dotyczące wyników rozstrzygnięcia Konkursu można znaleźć na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/konkurs-filmowy-swiat-sie-kreci-wokol-wsi-rozstrzygniety

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/konkurs-filmowy-swiat-sie-kreci-wokol-wsi-rozstrzygniety2

Logo: Unii Europejskiej, PROW 214-2020, LODRON„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Współpraca” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

Wideokonferencja w ramach projektu Grupy Operacyjnej  „LODRON”. Rozwój innowacji z zakresu rolnictwa 4.0 oraz wykłady o żywieniu bydła w oparciu o pastwiska oraz podstawy gospodarowania na użytkach zielonych były tematem wideokonferencji, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2021 roku. Projekt realizowany przez konsorcjum LODRON w którego skład wchodzą 3 podmioty (LODR w Końskowoli jako lider oraz firma Actra i IUNG w Puławach) dotyczy przygotowania narzędzi służących monitorowaniu produkcji pasz na pastwisku i wspomagania procesu szacowania szkód powodowanych przez dzikie zwierzęta.

Pole roślin okopowych  w 2021 r. zajmowało powierzchnię 1,32 ha,  uprawiano na nim kolekcję  odmian buraka cukrowego na powierzchni 0,5 ha a na drugim kawałku 0,5 ha znajdowało się doświadczenie z uprawą bezorkową które zostanie opisane oddzielnie. Przedplon stanowił rzepak ozimy, wg wyników badania gleby z 2020 r. zasobność w podstawowe składniki nawozowe  wynosiła:  P2O5 – 23,1 K2O – 27,8 i Mg – 8,9 mg w 100 g  gleby. Odczyn gleby pH KCl był lekko  kwaśny – 6,2.

Logo: Unii Europejskiej, SIR, KSOW, PROW 214-2020„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” 
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej 
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

W dniu 03.12.2021 w formule on-line odbyła się konferencja na temat „Roli agroleśnictwa w przeciwdziałaniu zmianom klimatu”. Zaproszeni prelegenci omówili kwestie związane ze znaczeniem zadrzewień i zakrzaczeń na obszarach wiejskich oraz możliwościami ich wykorzystania w produkcji roślinnej i zwierzęcej.

Sezon wegetacyjny 2020/2021 na polu Doswiadczalno - Wdrożeniowym w Pożogu II dobiegł końca. Po raz kolejny, najważniejszym graczem w uzyskaniu dobrych plonów okazała się pogoda. Początek sezonu to deszczowy wrzesień i październik, który uniemożliwiał przeprowadzenie siewu wszystkich ozimin w optymalnym terminie. Po wznowieniu wegetacji, chłodna wiosna z częstymi przymrozkami opóźniła wegetacje zbóż ozimych o ok. 2 tygodnie, a rzepaku o 3 tygodnie. Wschody roślin jarych odbywały się nierównomiernie z dużym opóźnieniem. Majowe i czerwcowe opady sprzyjały występowaniu zachwaszczenia wtórnego. Druga połowa czerwca, oraz początek lipca to okres częstych nawałnic i lokalnych gradobić.

Logo: Unii Europejskiej, SIR, KSOW, PROW 214-2020„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” 
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej 
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Doskonalenie w zakresie żywienia, nowych technologii stwarza szanse na rozwój, ale również poprawę funkcjonowania gospodarstw utrzymujących świnie. Rozwiązania, które pojawiają się na rynku mają pomagać i ułatwiać pracę rolnikom.

W XXIX edycji konkursu „Najlepsze Wydawnictwo Ośrodków Doradztwa Rolniczego  w 2020 roku” w kategorii „Najlepsze czasopismo periodyczne” I miejsce zajęły wydawane przez LODR w Końskowoli „Lubelskie Aktualności Rolnicze”. Uroczyste ogłoszenie wyników odbyło się zdalnie 15 grudnia 2021 roku.

W miesiącu grudniu Panie z Koła Gospodyń Wiejskich Zimno uczestniczyły warsztatach z robienia dekoracji Bożonarodzeniowych. Podczas warsztatów powstały piękne i niepowtarzalne ozdoby i stroiki, które ozdobią domy na święta Bożego Narodzenia. Warsztaty poprowadził pracownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Tomaszowie Lubelskim, który współpracuje z KGW Zimno. 

Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027. Wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk podkreśla, że Plan Strategiczny to ogromne środki dla polskiego rolnictwa w nowej perspektywie finansowej, to 25 mld euro, z czego ponad 17 mld w ramach I filara, czyli na płatności bezpośrednie i blisko 8 mld euro na inwestycje w gospodarstwach Więcej informacji znajduje się na stronie MRIRW:

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/rada-ministrow-przyjela-plan-strategiczny-dla-wpr

Logo: Unii Europejskiej, SIR, KSOW, PROW 214-2020„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” 
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej 
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

14 listopada 2021 r. w LODR w Końskowoli odbyła się konferencja warzywnicza – webinarium pt. „Odmiana, agrotechnika, ochrona – kluczem do najwyższej  jakości surowca”. organizowana przez Lubelski Ośrodek Doradztw rolniczego w Końskowoli.

W dniach 8-9 grudnia br. Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego miał przyjemność uczestniczyć w XVII edycji JAGODOWYCH TRENDÓW. W tym roku Jagodowe Trendy odbyły się w Puławskim Ośrodku Kultury „DOM CHEMIKA”. Jest to cykliczna impreza dedykowana producentom roślin jagodowych organizowana przez Związek Sadowników RP. Przez 15 lat od 2005 roku odbywała się w Kraśniku, a w 2020 roku została przeniesiona do Lublina i odbyła się w obiektach Targów Lublin S.A. W tym roku wyjątkowo miała miejsce w Puławach. Impreza zgromadziła licznych wystawców i przedstawicieli firm związanych z branżą ogrodniczą.

Na prośbę Pań z Koła Gospodyń Wiejskich w Brzezinach pracownik PZDR w Tomaszowie Lubelskim Pani Alina Lipska dnia 7 grudnia 2021 roku zorganizowała i przeprowadziła warsztaty z robienia dekoracji Bożonarodzeniowych. Podczas warsztatów powstały piękne i niepowtarzalne ozdoby, stroiki i wianki na drzwi, które ozdobią domy na święta Bożego Narodzenia.

Dnia 26 listopada 2021 roku  w Gminnym Ośrodku Kultury  w Bełżcu odbyły się warsztaty z wykonywania stroików świątecznych – Bożonarodzeniowych. Podczas warsztatów uczestnicy wykazali się dużą kreatywnością, dzięki czemu powstały niepowtarzalne stroiki, które udekorują mieszkania, domy osób uczestniczących w warsztatach. Warsztaty przebiegły w miłej i przyjaznej atmosferze. W warsztatach uczestniczyły Panie z miejscowości Bełżec oraz okolic.

Europejskie Partnerstwo Innowacyjne na rzecz Wydajnego i Zrównoważonego Rolnictwa (EIP-AGRI), działając na zlecenie Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa KE, poszukuje ekspertów do trzech nowopowstających Grup Fokusowych EIP-AGRI. Serdecznie zachęcamy polskich przedstawicieli do zgłaszania swoich kandydatur do pracy w poniższych Grupach fokusowych:

Przyjemnie jest patrzeć, jak pszczoły wychodzą z ula i odlatują w poszukiwaniu kwitnących roślin. Należy ułatwić im to zadanie i zapewnić pożytki jak najbliżej pasieki, aby nie traciły energii na długi lot. Dobierając rośliny, trzeba zwrócić uwagę na to, co już mamy w najbliższej okolicy i kiedy kwitnie. Konieczne jest takie uzupełnienie roślin, aby nie skazać rodzin pszczelich na okres bezpożytkowy. Najczęściej występuje on po zakończeniu kwitnienia lipy (jeśli oczywiście w pobliżu nie pojawią się kwitnące poplony, o czym dowiemy się dopiero w lipcu). Pszczelarz musi wziąć pod uwagę taką ewentualność i odpowiednio wcześnie zaplanować stosowne działania.

Na prośbę pań z Koła Gospodyń Wiejskich w Paprotni doradcy z PZDR w Rykach w dniu 04-12-2021 roku zorganizowali w świetlicy wiejskiej pokaz wykonania dekoracji bożonarodzeniowej w postaci wieńców adwentowych. Podczas spotkania uczestniczki wykonały wieńce z gałązek zimozielonych iglaków, opatrzone czterema świecami - symbolizującymi cztery niedziele adwentowe. Wieńce zostały ozdobione  szyszkami, trzmieliną, owocami ognika, gwiazdkami anyżu i kolorowymi kokardami. Powstały piękne i niepowtarzalne ozdoby na stół umilające czas oczekiwania na narodzenie Jezusa.

Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP organizowany jest przez Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Zainicjowany przez Małżonkę Prezydenta RP – Agatę Kornhauser –Dudę, został objęty Jej Honorowym Patronatem.

20 listopada 2021 r. ruszył nabór do II edycji Konkursu. Zgłoszenia do Konkursu przyjmowane będą do 28 lutego 2022 r.

W dniach 13 i 20 października 2021 roku w ramach projektu zrealizowanego przez Centrum Doradztwa Rolniczego oddział w Radomiu, na temat „Przetwórstwo na poziomie gospodarstwa rolnego i rolniczy handel detaliczny”, doradcy z województwa mazowieckiego gościli na Lubelszczyźnie. W ramach projektu zorganizowane zostały warsztaty dla doradców w gospodarstwach zajmujących się różnymi formami przetwórstwa w naszym regionie.

29 listopada 2021 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego działającej przy Lubelskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, powołanej na lata 2021 -2026. Rada Społeczna Doradztwa Rolniczego jest organem opiniodawczo-doradczym Dyrektora LODR w Końskowoli powoływanym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na podstawie Ustawy z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. z 2020 r. poz. 721).  W imieniu Ministra nominacje wręczył Dyrektor LODR w Końskowoli - Wiesław Orzędowski.

Logo UE KSOW PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

SPRAWOZDANIE Z WYJAZDU STUDYJNEGO DO WŁOCH (EMILIA-ROMAGNA, OKOLICE BOLONII), ZREALIZOWANEGO W DNIACH 18-22.10.2021r. ORAZ 4 KONFERENCJI POWYJAZDOWYCH W RAMACH PROJEKTU:

 „Integracja w rolnictwie a produkcja żywności wysokiej jakości i zdolność do wdrażania innowacji na przykładzie Włoch” 

Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu zainicjował projekt za pośrednictwem Programu Konopnego pt. „HenolaHepm”- rok 2022 rokiem Henoli !. Projekt skierowany jest do osób zainteresowanych uprawą konopi przemysłowych, którego celem jest zbadanie parametrów dużej ilości plantacji towarowych konopi przemysłowych odmiany Henola w zróżnicowanych warunkach glebowo-klimatycznych w Polsce w kontekście czynników wpływających na wzrost wydajności plonu ziarna z ha. Badania te pozwolą na określenie optymalnej agrotechniki dla uprawy odmiany Henola dla różnych lokalizacji i czynników mających wpływ na plon. Odmiana ta została wyróżniona Polskim Produktem Przyszłości i uzyskała bardzo wysokie plony w roku 2021.