Logo: Unii Europejskiej, SIR, KSOW, PROW 214-2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Miesiąc listopad był bardzo intensywny pod względem szkoleniowym dla lubelskich serowarów. W ramach prac Zespołu tematycznego ds. serowarstwa odbyły się trzy szkolenia. Tym razem uczestnicy dokształcali się w temacie fotografii produktowej i promocji w mediach społecznościowych oraz technologii produkcji serów dojrzewających podczas wizyty w Spółdzielczej Mleczarni SPOMLEK w Radzyniu Podlaskim.

Będzie on wdrażany w Polsce za pośrednictwem programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa. Budżet to blisko 732 mln euro

EFMRA to jeden z funduszy Unii Europejskiej, który będzie realizowany w latach 2021–2027, następca Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego z lat 2014–2020 (wdrażanego w Polsce za pośrednictwem Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”). EFMRA służy do wykorzystywania środków finansowych z budżetu UE do wspierania wspólnej polityki rybołówstwa, zintegrowanej polityki morskiej oraz unijnego programu na rzecz międzynarodowego zarządzania oceanami.

Logo: Unii Europejskiej, SIR, KSOW, PROW 214-2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

W dniu 24.11.2022 r. mieliśmy przyjemność zorganizować warsztaty z przetwórstwa mięsa koziego we współpracy z Katedrą Hodowli Zwierząt i Doradztwa Rolniczego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Warsztaty odbyły się w gospodarstwie agroturystycznym Pana Zbigniewa Kołodzieja. Jest to wyjątkowe miejsce specjalizujące się w hodowli ras zachowawczych, objętych programem ochrony zasobów genetycznych.

Niemal 600 stacji meteorologicznych zlokalizowanych na terenach wiejskich w całej Polsce powoduje, że rolnik otrzymuje dokładny pomiar z najbliższej okolicy i dzięki temu może zaplanować pracę. To jedna z głównych usług dostępnych w platformie eDWIN. Platforma eDWIN powstała w ramach projektu "Internetowa Platforma Doradztwa i Wspomagania Decyzji w Integrowanej Ochronie Roślin", który jest dofinansowany z #FunduszeEuropejskie w ramach programu #PolskaCyfrowa.

Zielony Ład vs. bezpieczeństwo żywnościowe. Jaki plan dla gospodarstw rolnych ma ministerstwo rolnictwa i rozwoju wsi i Unia Europejska? Czy polscy rolnicy będą mogli rozwijać gospodarstwa i zapewnić byt naszym rodzinom?

Na te, oraz wiele więcej pytań odpowiedzą minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk oraz komisarz ds. rolnictwa i rozwoju wsi w UE – dr. Janusz Wojciechowski podczas VII Forum Rolników i Agrobiznesu już 29 listopada br. w Poznaniu.  Głos w dyskusji zabiorą również byli ministrowie rolnictwa: Jan Krzysztof Ardanowski, Marek Sawicki oraz Artur Balazs. Polityków przepytywać będzie redaktor naczelny top agrar Polska – Karol Bujoczek.

Susza

Wydłużony termin składania wniosków. Można jeszcze składać wnioski o pomoc dla rodzin rolniczych, którym zagraża utrata płynności finansowej z powodu z wystąpieniem w ich gospodarstwach w 2022 r. szkód spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi. Termin składania wniosków już został wydłużony z 15 do 23 listopada 2022 r., a planowane jest kolejne wydłużenie terminu do 30 listopada 2022 roku. Taką informację przekazał Henryk Kowalczyk, wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi 17 listopada br. podczas briefingu prasowego.

Trwa nabór zgłoszeń do ogólnopolskiego konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich: „Z mięsem drobiowym przez pokolenia”. To projekt kulinarny, którego ideą jest połączenie tradycyjnych przepisów kultywowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich z nowoczesnymi aranżacjami tychże dań realizowanymi przez Szefów Kuchni młodego pokolenia. W ramach konkursu zostanie wytypowanych 16 KGW, które pod okiem kamer przygotują danie z wykorzystaniem mięsa drobiowego. Szef Kuchni wykona to samo danie w nowej odsłonie.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie”
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” poddziałanie „Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”
Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, serdecznie zaprasza do udziału w demonstracji pt. „Przetwórstwo owoców lub warzyw”.

Data i miejsce demonstracji: 28 listopad 2022 r. - Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oddział w Radomiu, ul. Chorzowska 16/18, 26-600 Radom. Wyjazd z Końskowoli o godz. 7:30. Planowany powrót o godz. 15:00.

Aplikacja - BeeSmatr

Nowe urządzenia, innowacyjne technologie, cały czas rozwijają pszczelarstwo, ułatwiając tym samym prace pszczelarzom. Aplikacje na telefon, drobne gadżety, nowe urządzenia czy też rozbudowane automatyczne linie do wirowania miodu to jedne z wielu przykładów rozwoju pszczelarstwa.

Fundacja „Pomaganie krzepi” serdecznie zaprasza Koła Gospodyń Wiejskich do udziału w konkursie kulinarnym. Celem konkursu jest kultywowanie polskiego dziedzictwa kulturowego związanego z Bożym Narodzeniem, w szczególności z wypiekaniem ciastek bożonarodzeniowych, dbałość o poczucie tożsamości kulturowej, a także pielęgnowanie szacunku dla tradycji związanej ze świętami Bożego Narodzenia.

Logo: Unii Europejskiej, SIR, KSOW, PROW 214-2020„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli oraz Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, serdecznie zapraszają na warsztaty pt. „Jakość zdrowotna i przydatność kulinarna mięsa koziego”

Data i miejsce warsztatów:

24 listopad 2022 r. -  Majątek Rutka, Puchaczów ul. Wesoła 42, 21-013 Puchaczów

                                                        

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie”
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” poddziałanie „Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”
Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)

 

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, serdecznie zaprasza do udziału w demonstracji pt. „Przetwórstwo zbóż”.

Data i miejsce demonstracji:

21 listopad 2022 r. - Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oddział w Radomiu, ul. Chorzowska 16/18, 26-600 Radom. Wyjazd z Końskowoli o godz. 7:30. Planowany powrót o godz. 15:00.

Logo: Unii Europejskiej, SIR, KSOW, PROW 214-2020„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” 
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej 
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

17-18 października odbył się wyjazd studyjny pod tytułem „Innowacyjne rozwiązania w krótkich łańcuchach żywności - dobre przykłady z Lubelszczyzny”. Celem wyjazdu było zapoznanie uczestników z formami przedsiębiorczości związanymi z produkcją żywności wysokiej jakości na niewielką skalę.

Wyjazd rozpoczęliśmy od obiektu „Gospodarstwo Ogrodnicze Szczepanówka”, które prowadzi pani Elżbieta Buła wraz ze swoimi córkami w Świdniku Małym. Jest to rodzinne gospodarstwo, które zajmuje się  uprawą jabłek, gruszek, czereśni i innych owoców wykorzystywanych w produkcji.

Na podstawie:

1) 57a pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1234, z późn. zm.)

oraz

2) 18 ust. 1-3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie krajowej sieci obszarów wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 148, z późn. zm.)

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – ogłasza konkurs nr 7/2023 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) na wybór operacji, które będą realizowane w 2023 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2022–2023.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja opracowana przez Lubelskie Stowarzyszenie Miłośników Cydru

26 października 2022 odbywała się w Biłgoraju konferencja pn. „Cydr, wino, wyroby alkoholowe z własnych upraw” wyzwania stojące przed producentami w  ramach operacji  pn. „ Gospodarstwa rolne  i małe zakłady przetwórstwa rolno-spożywczego szansą rozwoju obszarów wiejskich” realizowanej przez Lubelskie Stowarzyszenie Miłośników Cydru w partnerstwie z Lubelskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, Winnicą Wieczorków Paweł Wieczorek oraz Lokalną Grupą Działania „Owocowy Szlak ”.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja opracowana przez Fundację „Winiarnie Zamojskie”

 

W dniach 29-30 października 2022 odbyło się szkolenie „Uprawa winorośli  i produkcja wina-bieżące trendy, szanse i nowa rzeczywistość prawna” w ramach operacji pn. „Winiarstwo szansą rozwoju lubelskiej wsi”  realizowana przez  Fundację „ Winiarnie Zamojskie” w partnerstwie z Lubelskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, Lokalną Grupą Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego „Kraina wokół Lublina” oraz Winnicą Wieczorków Paweł Wieczorek

Logotypy kolejno od lewej do prawej: Unia Europejska, Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

RELACJA Z KONFERENCJI PODSUMOWUJĄCEJ WARSZTATY  W RAMACH OPERACJI: „Identyfikacja i promocja żywności wysokiej jakości szansą dla lokalnych producentów”

26 - 28 października 2022 r. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii

Logotypy: Unia Europejska, PROW 2014-2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie”
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” poddziałanie „Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”
Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, serdecznie zaprasza do udziału w demonstracji pt. „Przetwórstwo zbóż”.

Data i miejsce demonstracji: 15 listopad 2022 r. - Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oddział w Radomiu, ul. Chorzowska 16/18, 26-600 Radom. Wyjazd z Końskowoli o godz. 11:00. Planowany powrót o godz. 18:00.

Dnia 14 października 2022 roku członkowie Koła Gospodyń Wiejskich Zimno oraz  osoby zaproszone z sąsiednich miejscowości spotkali się w rodzinnej i miłej atmosferze na kolejnych warsztatach rękodzielniczych tym razem z podstaw robienia na drutach. Po krótkim omówieniu teorii wszyscy uczestnicy zabrali się do pracy nabierając pierwsze oczka swojego komina. 

Logotypy kolejno od lewej do prawej: Unia Europejska, Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

SPRAWOZDANIE Z WARSZTATU NR II ZREALIZOWANEGO W RAMACH OPERACJI: „Identyfikacja i promocja żywności wysokiej jakości szansą dla lokalnych producentów”

25 października 2022 r. Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli

Logo: Unii Europejskiej, SIR, KSOW, PROW 214-2020„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” 
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej 
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Duże zainteresowanie wśród mieszkańców obszarów wiejskich województwa lubelskiego przetwórstwem na małą skalę powoduje konieczność pokazania nowinek technologicznych, nowych rozwiązań z zakresu przetwórstwa na poziomie gospodarstwa oraz promowania nowatorskich metod wytwórczych.

Logotypy kolejno od lewej do prawej: Unia Europejska, Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja realizowana jest przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przetwórców i Producentów Produktów Ekologicznych "POLSKA EKOLOGIA" wraz z Kujawsko-Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Minikowie, Lubelskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, Podkarpackim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Boguchwale oraz Wielkopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Poznaniu

Nagrodzeni w kategorii pszczelarstwo hobbystycznehobbystyczna

W dniu 20 października 2022 r. w Auli Kryształowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbyło się podsumowanie VIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Pszczelarz Roku”. Głównym organizatorem konkursu jest Fundacja Akademia Pszczelarstwa i Zrównoważonego Rozwoju. Konkurs objęty został patronatem honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a także Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowego Instytutu Badawczego.

Zapraszamy Państwa do lektury najnowszej, elektronicznej wersji nowej wersji tej książeczki. Tym razem Słonka i Słodek, przedstawiając świat ryb zapoznają czytelników z nowym funduszem Unii Europejskiej, wspierającym sektor rybacki w latach 2021-2027. To EUROPEJSKI FUNDUSZ MORSKI, RYBACKI I AKWAKULTURY (EFMRA). Fundusz ten jest następcą Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego wdrażanego w latach 2014-2020, o którym na pewno czytaliście Państwo w pierwszym wydaniu książeczki.

Termin stosowania nawozów naturalnych stałych (m.in. obornika) na gruntach ornych to 31 października. W określonych przypadkach możliwe jest ich dłuższe stosowanie na gruntach ornych do 30 listopada:

  • W przypadku niekorzystnych warunków pogodowych – np. nadmiernego uwilgotnienia gleby, wystąpienia suszy; w tych sytuacjach termin stosowania nawozów to dzień 30 listopada – przepisy programu azotanowego nie wymagają specjalnego dokumentowania takich przypadków; rolnik sam określa warunki pogodowe i potrzebę stosowania nawozów w terminie późniejszym niż 31 października;

Logotypy kolejno od lewej do prawej: Unia Europejska, Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

SPRAWOZDANIE Z WARSZTATU NR I ZREALIZOWANEGO W RAMACH OPERACJI: „Identyfikacja i promocja żywności wysokiej jakości szansą dla lokalnych producentów”

18 października 2022 r. Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli

16 października b.r. już po raz IX odbył się Jesienny Kiermasz Materiału Szkółkarskiego Owocowego i Ozdobnego. Organizowany jest on cyklicznie od 2012 roku jako impreza plenerowa na placu wystawowym LODR w Końskowoli przy ulicy Pożowskiej. Jedynie w latach 2020-2021 nie odbył się, co spowodowane było pandemią. Piękna, słoneczna i ciepła niedziela sprzyjała zarówno wystawcom jak i odwiedzającym Kiermasz Szkółkarski. W imprezie uczestniczyło kilkudziesięciu wystawców oferujących bogaty asortyment materiału szkółkarskiego.