Pasieka  LODR w Sitnie

Historia – pasieka powstała w 1980 r. Jej założycielem był p. Kazimierz Magdziak. Początkowo pasieka usytuowana była na terenie parku okalającego pałac w Sitnie.  W roku 1983 z inicjatywy p. Stanisława Mogielnickiego została przeniesiona na wydzielone miejsce, gdzie znajduje się do dzisiaj. Teren został ogrodzony, postawiono drewniany budynek pracowni pasiecznej, dokonano nasadzeń drzew i krzewów. W następnych latach sukcesywnie powiększano ilość pni do 40 szt. . Gospodarowano w ulach warszawskich i dadanowskich. Kolejnymi pracownikami zajmującymi się pszczołami byli: Mirosław Momot i Andrzej Mogielnicki. Zakupiono nowe ule wielkopolskie. Pasieka miała charakter szkoleniowy. Od roku 1994 pasiekę prowadzi Henryk Skowron – gł. specjalista ds. pszczelarstwa. Obecnie pasieka liczy 30 pni i pełni funkcję dydaktyczną i hodowlaną.

 

Działalność pasieki – pasieka specjalizuje się w popularyzacji gospodarki pasiecznej w ulach wielokorpusowych.

Specjalista d/s pszczelarstwa realizuje następujące zadania:

- wdrażanie nowoczesnych technologii,

- prowadzenie poradnictwa i praktycznej pomocy dla pszczelarzy,

- współpraca ze związkami pszczelarskimi i innymi instytucjami powiązanymi z pszczelarstwem,

- współpraca ze szkołami rolniczymi mająca na celu wprowadzenie do programów praktycznej i teoretycznej nauki pszczelarstwa,

- organizowanie seminariów, szkoleń praktycznych i pokazów w pasiece dydaktycznej,

- marketing produktów pszczelich i promocja zdrowego odżywiania,

- współudział w organizacji  Wystawy Hodowlanej,

- pomoc pszczelarzom we wprowadzaniu na teren Lubelszczyzny najbardziej odpowiednich ras i linii pszczół,

- pomoc pszczelarzom  w walce z chorobami pszczół,

- pisanie artykułów oraz broszur o tematyce pszczelarskiej,

- pozyskiwanie miodu i innych produktów pszczelich,

 

Wizyta Prezydentów w pasiece LODR w Sitnie

W dniu 11 kwietnia 2011 roku odwiedzili pasiekę LODR w Sitnie Prezydenci: Apimondii (Międzynarodowej Federacji Związków Pszczelarskich) Pan Gilles Ratia oraz

PZP (Polskiego Związku Pszczelarskiego) Pan Tadeusz Sabat

Na zdjęciu od lewej: Henryk Skowron – główny specjalista ds. pszczelarstwa w LODR , Gelles Ratia – Prezydent Apimondii, Tadeusz Sabat – Prezydent PZP