Logo: Unii Europejskiej, SIR, KSOW, PROW 214-2020„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” 
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej 
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Duże zainteresowanie wśród mieszkańców obszarów wiejskich województwa lubelskiego przetwórstwem na małą skalę powoduje konieczność pokazania nowinek technologicznych, nowych rozwiązań z zakresu przetwórstwa na poziomie gospodarstwa oraz promowania nowatorskich metod wytwórczych.

Oferowanie produktów przetwarzanych w gospodarstwach domowych, przy wykorzystaniu własnych surowców rolnych - owoców i warzyw odnajduje konsumentów finalnych, co za tym idzie skraca krótkie łańcuchy dostaw. Wychodząc naprzeciw potrzebom rolników i przetwórców, Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli wraz z Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie zorganizował warsztaty „Przetwórstwo na małą skalę szansą dla niewielkich producentów rolnych”. Warsztaty odbyły się 27 września 2022 r. w pracowni gastronomicznej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii. Wykłady i warsztaty prowadzili pracownicy Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii, Zakład Technologii Owoców, Warzyw i Grzybów, Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Program podzielony był na 3 bloki – kiszenie, dżemy i soki. Dr inż. Ewa Jabłońska-Ryś omówiła wady i zalety fermentacji spontanicznej i kierowanej (z użyciem kultur startowych). Przedstawione zostały pozytywne aspekty włączania do diety produktów kiszonych. Podczas warsztatów uczestnicy przygotowywali różne owoce i warzywa do kiszenia, a wśród nich seler, marchew, pomidory, jabłka, pieczarki, rzodkiewka. W części dotyczącej dżemów owocowo-warzywnych, dr Aneta Sławińska przedstawiła definicję i wymogi dotyczące produktów słodzonych, w tym dżemów (dżemów tradycyjnych i o obniżonej zawartości cukru), technologię ich produkcji, metody utrwalania, warunki przechowywania i dozwolone dodatki. W części praktycznej uczestnicy mieli możliwość samodzielnie przygotować dżemy owocowo – warzywne z wykorzystaniem surowców o wysokich walorach prozdrowotnych takich jak: pomidory, dynia czy cukinia. I tak powstały dżemy – pomidor z truskawkami, pomidor z imbirem, cukinia z jabłkiem, dynia z pomarańczą,

Ostania część prowadzona przez dr Wojciecha Radzkiego dotyczyła produkcji soków NFC. Soki owocowe NFC (ang. not from concentrate) są to produkty powstałe przez wyciskanie świeżych surowców, najczęściej poddane utrwalaniu. Soki owocowe NFC nie zawierają dodatku wody, cukru, czy dodatków do żywności. Mogą zawierać dodatek witaminy C (za wyjątkiem soków oznaczonych jako sok 100%). Soki NFC są produktami naturalnie mętnymi, bogatymi w związki polifenolowe i naturalnie występujące w surowcach witaminy. Podczas warsztatów uczestnicy mieli okazję wyprodukować soki NFC z różnych odmian jabłek i marchewki, ocenić ich walory smakowe, a także wykonać podstawowe analizy fizyko-chemiczne. Zaznajomili się również z wyposażeniem niezbędnym do produkcji soku na małą skalę.

Warsztaty pokazały uczestnikom wizję oraz szersze perspektywy w odniesieniu do własnych możliwości wytwórczych. Moda wśród konsumentów na zdrową żywność wytwarzaną w warunkach rzemieślniczych stała się stałym elementem dzisiejszych czasów. Potrzeba powstawania nowych przetwórców jest bardzo wysoka. Poprzez promowanie krótkich łańcuchów dostaw możemy przyczynić się do ich kreowania.

Małgorzata Seroka

kiszony seler i rzodkiewki

przygotowywanie jabłek na sok

soki - jabłkowy i marchewkowy

tłoczenie soku z jabłek

uczestnicy warsztatów

warsztaty kiszenie

warsztaty przygotowywanie dżemów

warsztaty przygotowywanie kiszonek

warsztaty

wizyta w pokazowej tłoczni soków

wykład dr Aneta Sławińska

wykład dr inż. Ewa Jabłońska-Ryś

zajęcia praktyczne - przygotowywanie kiszonych jabłek i rzodkiewek

zajęcia praktyczne kiszenie

zajęcia praktyczne