Logo: Unii Europejskiej, SIR, KSOW, PROW 214-2020„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” 
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej 
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

W związku z położeniem Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w sercu szkółkarstwa jakim jest Końskowola, istnieje potrzeba wzbogacania wiedzy na temat uprawy roślin ozdobnych i podtrzymywania tradycji. Szkółkarstwo ozdobne jest działem ogrodnictwa charakteryzującym się dużą specjalizacją, a Polska wypada znacząco na tle krajów europejskich. Rośliny ozdobne są nie tylko punktem zainteresowania producentów, ale także ogrodników, amatorów i pasjonatów. W związku z tym w dniu 9 grudnia 2020 r. odbyła się wideokonferencja pt.: „Innowacyjne technologie uprawy roślin ozdobnych” w ramach Planu Operacyjnego KSOW na lata 2020-2021 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR).

Wideokonferencja rozpoczęła się od nawiązania przez Pana Dyrektora Waldemara Banacha do przeszłości i tradycji związanej z roślinami ozdobnymi w miejscowościach położonych blisko Ośrodka Doradztwa znajdującego się w Końskowoli. W tych okolicach w większości szkółek wiedza i dalsza produkcja przechodzi w ręce następnych pokoleń. Pojawiają się także nowe szkółki zaczynające wszystko od początku. Idąc z duchem czasu oraz patrząc na zmieniający się klimat, dostępne są nowoczesne technologie, które można wykorzystać w produkcji roślin ozdobnych. Pan dr inż. Adam Marosz z Państwowej Uczelni im. Stefana Batorego w Skierniewicach podczas swojego wykładu pt: „Nowoczesne technologie w produkcji szkółkarskiej” omówił bardzo istotną rolę technologii związanej z nawadnianiem roślin uwzględniając oszczędność wody, której jest mniej w środowisku z powodu  niedostatecznej ilości opadów. Rozwinięciu uległa także automatyzacja sadzenia i przesadzania roślin w czasie produkcji na dużą skalę, a także nowoczesna mechanizacja usprawniająca w dużym stopniu pracę. W trosce o środowisko należy zwrócić uwagę także na kwestię gospodarowania odpadami i recyklingu. W gospodarstwach szkółkarskich jest wytwarzana bardzo duża ilość odpadów, a celem jest właśnie ich redukcja.

Produkcja roślin, nie tylko ozdobnych, składa się z wielu elementów, gdzie do każdego z nich należy podchodzić z dużą wiedzą i rozwagą. Jednym z najważniejszych elementów podczas uprawy jest nawożenie. Aby zapewnić roślinom odpowiednią ilość składników i ich prawidłowy rozwój,  bardzo ważna jest analiza podłoża, odpowiednie  przygotowanie gleby do sadzenia w zależności od rodzaju uprawy (uprawy pojemnikowe, gruntowe) oraz obserwacja stanu i wyglądu roślin. Pan dr inż. Jacek Nowak z Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach w czasie wykładu pt.: „Nawożenie w szkółkach roślin ozdobnych – zasady, diagnostyka, zalecenia” zwrócił uwagę również na trudność tego zabiegu ze względu na dużą różnorodność gatunków i odmian, ich wymagania oraz panujące warunki atmosferyczne. W uprawie roślin są przydatne zalecenia, a także  systemy nawodnieniowe oszczędzające wodę, które pomogą w racjonalnym dokarmianiu roślin i wykorzystaniu w większym stopniu składników  zawartych w nawozach.

Co roku na rynku pojawiają się nowe rośliny i odmiany. Do każdej z roślin należy podchodzić indywidualnie. Niektóre z nich są odmianami bardzo starymi i zapomnianymi, które dostają „drugie życie”. Wiele roślin zostało wychodowanych w naszych polskich szkółkach. O nowych, ciekawych odmianach  miał okazję opowiedzieć na konferencji Dyrektor Związku Szkółkarzy Polskich – Pan Grzegorz Falkowski prowadząc wykład „Nowości wśród odmian ozdobnych”. Nie zabrakło tych najbardziej wyjątkowych, które zostały nagrodzone medalami w Konkursie  Roślin Nowości 2020.

W przypadku producentów rolnych jak i producentów roślin ozdobnych istnieje  możliwość tworzenia grup operacyjnych w ramach działania „Współpraca”, o których na koniec spotkania mówił broker innowacji – Marek Siuciak z Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli.  

Nowe technologie w uprawie roślin ozdobnych dają możliwości ułatwienia pracy szkółkarzom, którzy zajmują się produkcją roślin na dużą skalę. Należy brać pod uwagę także aspekty ekologiczne zwracając uwagę na zmieniający się klimat, oszczędność wody i energii, a także nakłady finansowe. Przy produkcji roślin ozdobnych  potrzebna jest bardzo duża wiedza dotycząca  uprawy, nawożenia oraz pielęgnacji roślin. W związku z dużą ilością szkółek jednym z wyzwań jest poszerzanie wiedzy z zakresu szkółkarstwa ozdobnego, dostosowanie metod uprawy do panujących warunków, a także bieżące śledzenie nowości.

Bara Ewa