W sobotę 26 czerwca odbył się Zielony AgroPiknik Młodych Rolników, ale jeszcze do 23 lipca w godzinach od 7 do 15  można indywidualnie oglądać doświadczenia i kolekcje odmian, które są realizowane na naszym polu w sezonie 2020/2021.

W 2021 roku na polu doświadczalno-wdrożeniowym LODR w Końskowoli, zlokalizowanym w Pożogu II prezentowane są kolekcje odmian podstawowych gatunków roślin rolniczych:

  • zbóż ozimych i jarych,
  • okopowych,
  • przemysłowych
  • pastewnych

W ramach kolekcji odmian uprawiane są nowe odmiany roślin krajowych i zagranicznych firm nasiennych, np. pszenice elitarne, jakościowe, chlebowe czy orkisz; pszenżyta na krótkiej i długiej słomie; żyta mieszańcowe i populacyjne; jęczmień browarny i pastewny, kukurydza do uprawy na ziarno i kiszonkę, rzepak mieszańcowy i populacyjny, bobowate grubonasienne, mieszanki traw z bobowatymi o różnym przeznaczeniu, mieszanki poplonowe.

Realizujemy doświadczenia z techniką siewu, uprawą bezorkową, wsiewkami roślin bobowatych, terminami siewu, normami siewu, nawożeniem i  ochroną roślin. Prezentowane są też doświadczenia ścisłe, ze zbożami, okopowymi i bobikiem, które są elementem krajowej sieci Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO).

Przede wszystkim promowane są rozwiązania bezpieczne dla środowiska np. zasady „Zielonego ładu”, Integrowanej ochrony roślin oraz zwraca się uwagę na ochronę pszczół i organizmów pożytecznych.