„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli rozpoczyna realizację operacji „Cykl filmów instruktażowych w zakresie nowoczesnych technologii uprawy roślin polowych”.

Celem operacji jest przekazywanie wiedzy i informacji merytorycznych potrzebnych rolnikom i odpowiadającym na aktualne potrzeby zdiagnozowane na danym terenie, dotyczące sposobów zwalczania aktualnie występujących chorób i szkodników roślin, nowych technologii w uprawach roślin polowych, agrotechniki i wykorzystania nowoczesnych maszyn. Filmy nagrywane są na polach doświadczalno-wdrożeniowych LODR w Końskowoli w oparciu o prowadzone doświadczenia i obserwacje na kolekcjach roślin.

Realizacja operacji zapewni ułatwienie wymiany wiedzy fachowej w zakresie wdrażania innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Obecnie jesteśmy w trakcie nagrywania filmów o różnej tematyce i będą one sukcesywnie pojawić się na naszej stronie internetowej www.m.lodr.konskowola.pl, kanale YouTube LODR w Końskowoli https://www.youtube.com/channel/UCz9fzlKAQEfXriPEBRCHTGg oraz portalu społecznościowym Facebook na profilu LODR w Końskowoli.

Zostały już zrealizowane dwa filmy instruktażowe dotyczące uprawy rzepaku ozimego oraz doświadczeń poprawiających strukturę gleby prowadzonych na polach doświadczalno-wdrożeniowych LODR w Końskowoli.

Zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej i oglądania zamieszczanych filmów.

 

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.