Dopłaty bezpośrednie - plakat

Ekoschemat Dobrostan zwierząt - plakat

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi ogłasza nabór do II Edycji Programu Stypendialnego dla Twórców Ludowych skierowanego do ludowych artystów, rękodzielników i rzemieślników z terenu Polski. Celem programu jest wspieranie lokalnego dziedzictwa i tradycji poprzez program grantowy dla indywidualnego twórcy ludowego, dający możliwość pracy nad dziełem, co jest ważne zarówno z punktu widzenia jego rozwoju, jak i z perspektywy upowszechniania wiedzy o unikatowych umiejętnościach i tradycjach z nimi związanych, które są istotnym elementem tożsamości lokalnej społeczności.

W dniu 12 maja 2024r. na Placu Wystawowym LODR w Końskowoli odbył się Kiermasz Roślin Ozdobnych zorganizowany przez Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli. Budleje, surfinie, pelargonie, niecierpki, róże, ale też pory, pomidory czy jabłonie - wybór roślin był duży, kupujących też nie zabrakło. Podczas kiermaszu największym powodzeniem cieszyły się kwiaty balkonowe, rabatowe i do ogrodu, najbardziej jednak te okazy łatwo wpadające w oko.

UWAGA !!! W zakładce monitoring agrofagów zamieszczane są aktualne informacje dotyczące monitoringu lotu jednych z najgroźniejszych owadów roślin sadowniczych takich jak:

Informujemy, iż termin naboru zgłoszeń do IX Edycji Konkursu Kulinarnego dla Kół Gospodyń Wiejskich „Bitwa Regionów” zostaje wydłużony do dnia 15 maja 2024 r. Każda edycja „Bitwy Regionów” skupia setki Kół Gospodyń Wiejskich i stowarzyszeń.

zdjecie - informacja o wydłuzonym terminie składania wniosków.png

O przyznanie dopłat bezpośrednich i obszarowych za 2024 r. można się starać do 1 lipca. Z kolei na wprowadzanie zmian w deklaracjach bez konsekwencji finansowych rolnicy mają czas do 16 lipca. Wnioski będzie można składać jeszcze do 26 lipca, ale w tzw. okresie sankcyjnym za każdy dzień roboczy opóźnienia kwota płatności będzie pomniejszana o 1 proc. Minister rolnictwa i rozwoju wsi Czesław Siekierski wydłużył termin składania wniosków w związku z postulatami rolników – komunikat MRiRW.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi organizuje XVII edycję „Konkursu na Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne”. Jest to wyjątkowa okazja do promocji gospodarstw ekologicznych i ekologicznego systemu produkcji, co powinno przyczynić się do wzrostu zainteresowania tym systemem produkcji.

Informujemy, że w Dzienniku Ustaw RP opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zgodnie z którym dodatkowe 6 miesięcy zyskają rolnicy na wymianę pokryć dachowych wykonanych z materiałów zawierających azbest – w ramach wsparcia z inwestycji A1.4.1 Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO).

Informujemy, że Lubelski Związek Stowarzyszeń Agroturystycznych otrzymał dofinansowanie na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania turystyki i krajoznawstwa w 2024 roku pt. „Kategoryzacja Wiejskiej Bazy Noclegowej jako czynnik podnoszenia jakości oraz narzędzie promocji oferty turystyki wiejskiej województwa lubelskiego”. Zadanie publiczne jest finansowane ze środków otrzymanych od Województwa Lubelskiego.

logotypy_projekt_Unia-Europejska_PROW2014-2020

 

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli zaprasza rolników, domowników rolników, małżonków rolników, osoby zatrudnione w rolnictwie oraz wniosków lub beneficjentów działania „Premie dla młodych rolników” z PROW 2014-2020 do udziału
w projekcie pt. „Demonstracje z zakresu produkcji i wykorzystania krajowych źródeł białka roślinnego na cele paszowe”.

Do 17 czerwca można się starać o przyznanie dopłat bezpośrednich i obszarowych za 2024 r. Na wprowadzanie zmian w deklaracjach bez konsekwencji finansowych rolnicy mają czas do 1 lipca. Wnioski będzie można składać jeszcze do 12 lipca, ale w tzw. okresie sankcyjnym za każdy dzień roboczy opóźnienia kwota płatności będzie pomniejszana o 1 proc. – komunikat MRiRW.

Do 17 czerwca br. minister rolnictwa i rozwoju wsi Czesław Siekierski wydłużył w tym roku termin składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027.

Informujemy, że Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) wprowadził nową zakładkę na swojej stronie internetowej, poświęconą Integrowanej Produkcji Roślin. Znajdują się tam zalecenia dotyczące wyboru odmian roślin rolniczych do siewu, zgodnie z wymogami tego systemu.

Beneficjenci

Pomocą zostaną objęci producenci zbóż, którzy od 1 stycznia 2024 r. do 31 maja 2024 r. sprzedali lub sprzedadzą pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień i mieszankę zbożową.

1 i 3 maja są dniami świątecznymi - urzędy tego dnia będą zamknięte. Informujemy, że Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli będzie nieczynny również w dniu 2 maja 2024 r.

Przepraszamy za ewentualne utrudnienia.

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi (NIKiDW) ogłosił termin naboru wniosków o granty w ramach programu „Potańcówki Wiejskie”, przewidującego wsparcie projektów związanych z organizacją potańcówek na obszarach wiejskich.

Głównym celem programu jest inicjowanie oraz wspieranie przedsięwzięć związanych z kulturą mieszkańców obszarów wiejskich.

Komunikat Departamentu Płatności Bezpośrednich ARiMR:

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, iż w związku z planowanymi zmianami przepisów od 2024 roku, w zakresie warunków spełnienia normy GAEC7, obecnie trwają prace nad dostosowaniem aplikacji eWniosekPlus do nowych zasad obsługi wniosku.

Logo: Unii Europejskiej, SIR, KSOW, PROW 214-2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister
Rolnictwa i Rozwoju Wsi Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 

Konserwacja żywności to różne sposoby przetwarzania i przechowywania żywności, których celem jest przede wszystkim wydłużenie jej trwałości. Pasteryzacja żywności jest powszechnie stosowanym sposobem na konserwację produktów. Metoda ta jest niezwykle uniwersalna, ponieważ można wykorzystać ją w przypadku wielu rodzajów żywności. Pasteryzować można soki, przeciery, kompoty, dżemy i konfitury przygotowywane z warzyw i owoców.

Logo: Unii Europejskiej, SIR, KSOW, PROW 214-2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister
Rolnictwa i Rozwoju Wsi Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, serdecznie zaprasza na warsztaty zielarskie pt. „Innowacje w zielarstwie”

Hodowcy bydła mięsnego mogą ubiegać się o dopłaty do zakupu czystorasowych buhajów rasy mięsnej w wieku powyżej 13 miesięcy. Zwierzęta muszą posiadać wystawione świadectwo zootechniczne. Zakupu należy dokonać w roku złożenia wniosku o

udzielenie pomocy lub w roku poprzedzającym rok złożenia takiego wniosku. Nabór trwa do 30 listopada 2024 r. Wsparcie ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie ogłosiło XXIV edycję ogólnopolskiego konkursu „Sposób na Sukces” na najlepsze działania kreujące przedsiębiorczość na obszarach wiejskich.

Do konkursu „Sposób na Sukces” mogą być zgłaszane przedsięwzięcia  uruchomione w okresie od 1 lipca 2022 do 29 lutego 2024 w jednej z trzech kategorii:

W kwietniu 2024 roku ogłoszono nabór wniosków na dotacje dla branży hotelarskiej, gastronomicznej i cateringowej (HoReCa) oraz turystycznej i kulturalnej w ramach Krajowego Planu Odbudowy. To jeden z pierwszych naborów z KPO, który rozpocznie się na początku maja. Będzie opiewał na ponad 1,2 mld zł. Jego adresatami będą małe i średnie firmy z branży HoReCa.

W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowany został projekt rozporządzenia w sprawie stawek w ekoschemacie Dobrostan zwierząt za kampanię 2023 roku. Do wyliczeń przyjęto opublikowany 29 września 2023 r. przez Europejski Bank Centralny, kurs wymiany, po którym przeliczane są płatności w ramach ekoschematu Dobrostan zwierząt. Kurs wynosi 4,6283 zł za 1 euro.

Od 16 kwietnia 2024 roku obowiązuje nowy Regulamin naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 dla interwencji I.10.5 Rozwój małych gospodarstw. Dokument ten zawiera istotną zmianę dla ubiegających się o wsparcie w naborze, który Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadziła między 29 września a 24 listopada 2023 r. Dotychczasowy limit funduszy, czyli 468 000 000 zł, został zwiększony do 1 475 661 600 zł. Oznacza to, że wszyscy rolnicy, których wnioski zostały pozytywnie rozpatrzone, otrzymają wsparcie.

Źródło: https://www.gov.pl/web/arimr/rozwoj-malych-gospodarstw--pula-srodkow-dla-ubieglorocznego-naboru-zwiekszona-o-ponad-1-mld-zl

Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień” w ramach operacji własnej pn. „Szkolenie dla podmiotów tworzących Ekomuzeum Lubelszczyzny «Żywa Tradycja»” organizuje bezpłatne dwudniowe szkolenie (7-8 maj 2024) dotyczące tworzenia i funkcjonowania ekomuzeum opartego na współpracy i lokalnym partnerstwie jako sieciowej oferty turystycznej. Szkolenie będą prowadzić osoby działające w Ekomuzeum „Dziedziny Dunajca”, które podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem w zakresie działalności ekomuzeum.

Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień” ogłasza nabór kandydatów na bezpłatny wyjazd studyjno-szkoleniowy w Bieszczady w terminie 13-15 maja 2024 r.

Wyjazd studyjno-szkoleniowy jest organizowany w ramach Operacji własnej pn. „Organizacja dwu wyjazdów studyjnych dla mieszkańców obszaru LGD ‘Zielony Pierścień’” i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Działania:  „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, Poddziałanie 19.2: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotowało zmianę Planu finansowego PROW 2014-2020, w wyniku której nastąpi zwiększenie budżetu w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” typ operacji „Modernizacja gospodarstw rolnych” w obszarze związanym z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu (obszar D) na potrzeby naboru przeprowadzonego w okresie od 5 czerwca do 19 lipca 2023 roku.