Zapraszamy młode/lokalne organizacje oraz grupy nieformalne/samopomocowe z woj. lubelskiego do składania do 30 kwietnia 2024 r. wniosków w ramach konkursu grantowego w projekcie „Aktywne Lubelskie Lokalnie” – edycja 2024. Młoda/lokalna organizacja może ubiegać się o przyznanie dofinansowania na realizację projektu ze sfery pożytku publicznego i/lub na swój rozwój, o ile jest to sfera zgodna z jej statutowym obszarem działania (można złożyć maksymalnie dwa wnioski).

Wnioski wraz z budżetem  można składać do 30 kwietnia 2024 r., do godziny 23:59 wyłącznie za pomocą generatora wniosków, który jest dostępny na www.aktywnelubelskie.pl (przycisk ZŁÓŻ WNIOSEK).

Harmonogram konkursu grantowego Aktywne Lubelskie Lokalnie – edycja 2024:

4 – 30 kwietnia 2024 r. – nabór wniosków składanych w generatorze na stronie www.aktywnelubelskie.pl, działania animacyjne i szkolenia dla potencjalnych beneficjentów,

1 – 31 maja 2024 r. – ocena i podpisanie umów o realizację projektów w ramach konkursu grantowego,

1 czerwca 2024 r. – 30 listopada 2024 r. – realizacja projektów (okres realizacji projektu nie może trwać krócej niż 30 dni i dłużej niż 3 miesiące).

Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z Regulaminem Konkursu Grantowego dla edycji 2024 r.

Zachęcamy również do udziału w bezpłatnych szkoleniach w zakresie przygotowania wniosku, które będą organizowane w kwietniu 2024 r. przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych.

Szkolenia będą prowadzone w powiatach m.in. :

  1. Powiat Łęczyński – 15 kwietnia 2024 r. o godz. 14:00 w Środowiskowym Domu Samopomocy w Łęcznej.
  2. Powiat Włodawski -11 kwietnia 2024 r. o godz. 15:00 w Muzeum - Zespół Synagogalny we Włodawie.
  3. Powiat Parczewski -10 kwietnia 2024 o godz. 14.00 – Sala Konferencyjna Starostwa Powiatowego w Parczewie.
  4. Powiat Biłgorajski- 18 kwietnia 2024 o godz. 15.00-Siedziba Fundacji FLZB.
  5. Powiat Opolski- 17 kwietnia 2024 o godz.12.30- PCK.
  6. Powiat Świdnicki-19 kwietnia 2024 o godz. 10.00 – Pałac w Podzamczu.
  7. Powiat Kraśnicki- 17 kwietnia 2024 o godz.10.00 – Siedziba LGD.

 aktywne-lubelskie.jpg

 Opracowała Wiktoria Chabros

 Źródło: https://flop.lublin.pl/zapraszamy-mlode-lokalne-organizacje-oraz-grupy-nieformalne-samopomocowe-z-woj-lubelskiego-do-skladania-do-30-kwietnia-2024-r-wnioskow-w-ramach-konkursu-grantowego-w-projekcie-aktywne-lubel/