Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi (NIKiDW) ogłosił termin naboru wniosków o granty w ramach programu „Potańcówki Wiejskie”, przewidującego wsparcie projektów związanych z organizacją potańcówek na obszarach wiejskich.

Głównym celem programu jest inicjowanie oraz wspieranie przedsięwzięć związanych z kulturą mieszkańców obszarów wiejskich.

Program zakłada również wspieranie działań na rzecz zachowania i upowszechniania tradycyjnej kultury ludowej, w tym muzyki, tańca, śpiewu, folkloru słowno-muzycznego, strojów i gwary.

Istotne jest, aby organizatorzy potańcówek nawiązywali współpracę z wykonawcami tradycyjnej muzyki lokalnej, odnoszącej się do miejsca, w którym odbywa się impreza.

W trakcie realizacji projektu zaleca się podkreślenie roli lokalnej gwary oraz strojów ludowych.

 

Wnioski o granty mogą składać:

  1. Koła gospodyń wiejskich.
  2. Ochotnicze straże pożarne.
  3. Organizacje pozarządowe (inne niż wymienione powyżej).
  4. Samorządowe instytucje kultury.

 

Dofinansowanie przyznawane jest w formie bezzwrotnej dotacji do 10.000 złotych. Wkład własny nie jest wymagany.

Nabór wniosków odbędzie się w terminie 1-24 maja 2024 r.

Projekty, które uzyskają dofinansowanie mają być zrealizowane w terminie 15 lipca – 15 października 2024 r.

Więcej informacji o konkursie można znaleźć na stronie NIKiDW.

https://nikidw.edu.pl/potancowki-wiejskie/