Logo: Unii Europejskiej, SIR, KSOW, PROW 214-2020„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli oraz Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, serdecznie zapraszają na warsztaty pt. „Jakość zdrowotna i przydatność kulinarna mięsa koziego”

Data i miejsce warsztatów:

24 listopad 2022 r. -  Majątek Rutka, Puchaczów ul. Wesoła 42, 21-013 Puchaczów

Logo: Unii Europejskiej, SIR, KSOW, PROW 214-2020„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” 
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej 
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

17-18 października odbył się wyjazd studyjny pod tytułem „Innowacyjne rozwiązania w krótkich łańcuchach żywności - dobre przykłady z Lubelszczyzny”. Celem wyjazdu było zapoznanie uczestników z formami przedsiębiorczości związanymi z produkcją żywności wysokiej jakości na niewielką skalę.

Wyjazd rozpoczęliśmy od obiektu „Gospodarstwo Ogrodnicze Szczepanówka”, które prowadzi pani Elżbieta Buła wraz ze swoimi córkami w Świdniku Małym. Jest to rodzinne gospodarstwo, które zajmuje się  uprawą jabłek, gruszek, czereśni i innych owoców wykorzystywanych w produkcji.

Logo: Unii Europejskiej, SIR, KSOW, PROW 214-2020„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” 
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej 
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Duże zainteresowanie wśród mieszkańców obszarów wiejskich województwa lubelskiego przetwórstwem na małą skalę  powoduje konieczność pokazania nowinek technologicznych, nowych rozwiązań z zakresu przetwórstwa na poziomie gospodarstwa oraz promowania nowatorskich metod wytwórczych. Oferowanie produktów przetwarzanych w gospodarstwach domowych, przy wykorzystaniu własnych surowców rolnych - owoców i warzyw odnajduje konsumentów finalnych, co za tym idzie skraca krótkie łańcuchy dostaw.

Logo: Unii Europejskiej, SIR, KSOW, PROW 214-2020„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” 
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej 
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Już po raz trzeci w sierpniu, Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli zorganizował dla początkujących pszczelarze warsztaty pt. „Nowoczesne rozwiązania w zakładaniu i prowadzeniu pasieki” połączone z jednodniowym wyjazdem studyjnym. Warsztaty zostały zrealizowane w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2022-2023 w zakresie SIR.