Zostań partnerem SIR

Jesteś zainteresowany współpracą w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich? Zarejestruj się jako partner.

Zachęcamy do zostania partnerem SIR poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego. SIR ma charakter otwarty, więc partnerem może zostać każdy, kto zaangażowany jest w rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich (rolnicy, przedsiębiorcy, samorządy, instytucje, stowarzyszenia, uczelnie, itp.). Jednocześnie informujemy, że tylko zarejestrowani partnerzy SIR mogą składać propozycje operacji do dwuletnich planów operacyjnych.

Formularz rejestracji partnerów SIR dostępny jest na  stronie Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie http://195.205.152.135/sir/