„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Tytuł operacji: „Realizacja operacji własnych w ramach Planu operacyjnego KSOW w 2022 roku oraz funkcjonowanie biura SIR”

 

Operacja ma na celu wspieranie innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich, Zapewnienie odpowiednich warunków pracy pracownikom SIR

 

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Tytuł operacji: „Koszty funkcjonowania biura Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich oraz realizacja operacji własnych w ramach Planu operacyjnego KSOW w 2022 roku”

 

Operacja ma na celu zapewnienie funkcjonowania biura Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, Wspieranie innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich

 

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Tytuł operacji: „Realizacja operacji własnych w ramach Planu operacyjnego KSOW w 2021 roku oraz funkcjonowanie biura SIR”

 

Operacja ma na celu wspieranie innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich, Zapewnienie funkcjonowania biura Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich

 

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Tytuł operacji: „Koszty funkcjonowania biura Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich oraz realizacja operacji własnych w ramach Planu operacyjnego KSOW w 2021 roku”

 

Operacja ma na celu wspieranie innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich, Zapewnienie funkcjonowania biura Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich

 

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Tytuł operacji: „Realizacja zadań KSOW w województwie wykonywanych w ramach Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, w tym zadań polegających na współpracy w ramach sieci EPI”

 

Operacja ma na celu zapewnienie funkcjonowania biura Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, Zapewnienie odpowiednich warunków pracy pracownikom SIR

 

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi