W kwietniu 2024 roku ogłoszono nabór wniosków na dotacje dla branży hotelarskiej, gastronomicznej i cateringowej (HoReCa) oraz turystycznej i kulturalnej w ramach Krajowego Planu Odbudowy. To jeden z pierwszych naborów z KPO, który rozpocznie się na początku maja. Będzie opiewał na ponad 1,2 mld zł. Jego adresatami będą małe i średnie firmy z branży HoReCa.

Termin naboru: Od 6 maja do 5 czerwca 2024 roku.

Kogo dotyczy: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z sektora HoReCa (hotelarskiego oraz gastronomicznego), turystyki i kultury, które odnotowały spadek obrotów w roku 2020 lub 2021, na poziomie co najmniej 30%.

Cel: dofinansowanie działań, które przyczynią się do zwiększenia odporności przedsiębiorstwa na sytuacje kryzysowe poprzez rozszerzenie lub dywersyfikację prowadzonej działalności.

Wysokość wsparcia: maksymalna kwota wsparcia na przedsięwzięcie MŚP to 540 tys. zł., a maksymalny poziom dofinansowania to 90% wydatków kwalifikowalnych.

Więcej szczegółów na stronie : https://www.lfr.lublin.pl/dotacje/

Opracowała Magdalena Figiel

Źródło: https://www.lrot.pl/dotacje-kpo-dla-branzy-hotelarstwo-gastronomia-horeca-turystyka-lub-kultura/