logotypy_projekt_Unia-Europejska_PROW2014-2020

 

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli zaprasza rolników, domowników rolników, małżonków rolników, osoby zatrudnione w rolnictwie oraz wniosków lub beneficjentów działania „Premie dla młodych rolników” z PROW 2014-2020 do udziału
w projekcie pt. „Demonstracje z zakresu produkcji i wykorzystania krajowych źródeł białka roślinnego na cele paszowe”.

W maju czerwcu i lipcu odbywać się będą wizyty w formie demonstracji w obiektach doświadczalnych Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU), zlokalizowanych w następujących miejscowościach: Bezek, Cicibór Duży, Uhnin. Równocześnie w tym samym okresie realizowane będą wizyty w wyznaczonych  trzech gospodarstwach rolnych prowadzących produkcję roślinna i zwierzęcą znajdujących się w powiecie lubartowskim, lubelskim, radzyńskim. Projekt zapewnia również udział uczestników w obiekcie wytwarzającym pasze dla zwierząt gospodarskich z wykorzystaniem nasion roślin białkowych. Każdy odbiorca będzie uczestniczył w wizycie w obiekcie A, B i C, a demonstracje będą realizowane bezpłatnie.  Realizator projektu zapewni uczestnikom materiały informacyjne w postaci opisu obiektu demonstracyjnego oraz  broszurę zawierającą  informację  na temat technologii uprawy poszczególnych gatunków roślin białkowych, roli i miejsca w płodozmianie, wartości pokarmowych roślin białkowych, zasad stosowania roślin białkowych w żywieniu zwierząt monogastrycznych oraz zagadnień dotyczących rolnictwa precyzyjnego, zrównoważonego i ekologicznego.  Każdy uczestnik, po odbyciu demonstracji, otrzyma zaświadczenie o uczestnictwie w projekcie. Nabór uczestników odbywa się poprzez doradców rolniczych Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.


Kontakt w sprawie zapisów: 607727913, 693478253

 

Data wizyt w ramach demonstracji
 (dd-mm-rrrr)

Godzina

Obiekt

Miejscowość, ulica, numer budynku

A

Bezek 32A

16.05.2024

8.30 - 11.00

B

Bezwola ul. Stara Wieś 40 A

16.05.2024

12.30 - 15.00

B

Stara Wieś Pierwsza  Stara Wieś Pierwsza 120 A

16.05.2024

12.30 - 15.00

C

Międzyrzec Podlaski Tadeusza Kościuszki 103 A

20.05.2024

9.00 - 12.30

A

Bezek 32A

21.05.2024

8.30 - 11.00

B

Bezwola ul. Stara Wieś 40 A

21.05.2024

12.30 - 15.00

B

Stara Wieś Pierwsza 120 A

21.05.2024

12.30 - 15.00

C

Międzyrzec Podlaski Tadeusza Kościuszki 103 A

24.05.2024

9.00 - 12.30

A

Uhnin 140 21-211 Dębowa Kłoda

23.05.2024

8.30 - 11.00

B

Dębica 80

23.05.2024

12.00 - 14.30

B

Stara Wieś Pierwsza 120 A

23.05.2024

13.00 - 15.30

A

Cicibór Duży 80

27.05.2024

8.30 - 11.00

B

Bezwola ul. Stara Wieś 40 A

27.05.2024

12.00 - 14.30

B

Dębica 80

27.05.2024

12.30 - 15:00

A

Uhnin 140 21-211 Dębowa Kłoda

28.05.2024

8.30 - 11.00

B

Stara Wieś Pierwsza 120 A

28.05.2024

13.00 - 15.30

B

Dębica 80

28.05.2024

12.00 - 14.30