Informujemy, że Lubelski Związek Stowarzyszeń Agroturystycznych otrzymał dofinansowanie na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania turystyki i krajoznawstwa w 2024 roku pt. „Kategoryzacja Wiejskiej Bazy Noclegowej jako czynnik podnoszenia jakości oraz narzędzie promocji oferty turystyki wiejskiej województwa lubelskiego”. Zadanie publiczne jest finansowane ze środków otrzymanych od Województwa Lubelskiego.

W ramach projektu zostanie skategoryzowanych 10 gospodarstw agroturystycznych zgodnie z wymaganiami kategoryzacyjnymi Wiejskiej Bazy Noclegowej.

W ramach realizacji zdania zostaną podjęte również działania:

  • Wydanie foldera promującego skategoryzowane
  • Promocja internetowa projektu oraz skategoryzowanych obiektów.

Więcej informacji pod numerem telefonu 81 50 14 311

Do pobrania:

Źródło: https://agroturystyka.pl/aktualnosci

https://agroturystyka.pl/aktualnosci/kategoryzacja-wiejskiej-bazy-noclegowej-jako-czynnik-podnoszenia-jakosci-oraz-narzedzie-promocji-oferty-turystyki-wiejskiej-wojewodztwa-lubelskiego