Logo: Unii Europejskiej, SIR, KSOW, PROW 214-2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister
Rolnictwa i Rozwoju Wsi Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 

Gęś polska zyskuje na znaczeniu zarówno w Polsce, jak i za granicą. Walory mięsa gęsiego pochodzącego z Polski są niezwykle cenione przez naszych sąsiadów zza Odry. Gęsina stała się marką regionu kujawsko-pomorskiego, a więc niejako dobrem lokalnym. Promocja gęsiny najpierw w województwie kujawsko-pomorskim, a teraz również w innych regionach ma już swą tradycję.

Gęś, a raczej gęsina to mięso, które jadamy zdecydowanie zbyt rzadko. A szkoda, bo trudno przecenić zalety mięsa z gęsi - zarówno te smakowe, jak i zdrowotne. Gęsi to ptaki, które nie nadają się do chowu przemysłowego, ich mięso nie jest więc zatrute antybiotykami i nieodpowiednimi paszami. Warto częściej po nie sięgać, nie tylko z okazji dnia Świętego Marcina czy świąt w ogóle. Gęś kołudzka – biała owsiana, wykorzystana na warsztatach, oprócz niezaprzeczalnych walorów smakowych, jest idealna do przetwórstwa mięsnego. Została wyhodowana w Instytucie Zootechniki w Kołudzie Wielkiej i zarejestrowana jako odrębna rasa w 2013 roku. Jej tuszka jest mięsna i odpowiednio tłusta.

Rozpowszechnianie wśród mieszkańców obszarów wiejskich województwa lubelskiego przetwórstwa mięsa z własnego gospodarstwa na małą skalę oraz promowanie krótkich łańcuchów dostaw to główne przesłanie warsztatów „Efektywne wykorzystanie potencjału hodowlanego rodzimych ras w lokalnej gastronomii na modelowym przykładzie gęsi kołudzkiej”, które zorganizował Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli oraz Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. Warsztaty odbyły się 29 listopada 2023 r. w Restauracji Czarna Dama w Janowcu.

Warsztaty prowadzili – ekspert kulinarny, pomysłodawca szlaku kulinarnego Niech Cię Zakole p. Piotr Lenart,  p. Błażej Mirota zastępca szefa kuchni w Pałacu Ostromecko oraz p. Piotr Wiedro szef kuchni w Restauracji Czarna Dama. W warsztatach uczestniczyli rolnicy, przetwórcy, osoby zainteresowane tematyką, z terenu województwa lubelskiego.

Podczas warsztatów uczestnicy dowiedzieli się jak efektywnie wykorzystać elementy tuszy w potrawach i wyrobach, możliwych do wdrożenia w tradycyjnym przetwórstwie z uwzględnieniem lokalnej tradycji kulinarnej. Aktywnie uczestniczyli w przygotowywaniu gęsi pieczonej, okrasy, półgęska, pierogów, barszczu cytrynowego i czerniny.

W części wykładowej naukowcy z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, dr hab. Dariusz Stasiak, prof. uczelni oraz prof. dr hab. Andrzej Junkuszew, zachęcali uczestników do przetwarzania i efektywnego wykorzystania surowca. Współcześnie krótkie łańcuchy dostaw traktowane są jako powrót do tradycyjnych systemów dystrybucji żywności. Coraz częściej konsumenci sięgają po żywność lokalną, nieprzetworzoną, dostarczaną nabywcom bezpośrednio od producentów rolnych. Krótkie łańcuchy dostaw gwarantują świeżość produktu, zwiększają świadomość konsumentów w zakresie wyborów żywieniowych oraz przyczyniają się do dbałości o środowisko.

Spotkanie, obfitujące w praktyczne informacje podane w przystępny sposób podczas wykładów i warsztatów technologiczno-gastronomicznych, było okazją do nawiązania kontaktów, wymiany doświadczeń i zainteresowania rodzimymi rasami zwierząt.

Małgorzata Seroka

degustacja potraw

degustacja przygotowanych potraw

lepienie pierogów

pan Piotr przygotowuje barszcz cytrynowy

prowadzący warsztaty p. Piotr Lenart

prowadzący zajęcia p. Piotr Lenart

uczestnicy podczas warsztatów

zajęcia praktyczne