Trwa nabór wniosków dla hodowców świń - od 18 do 31 stycznia br. można składać wnioski o pomoc w ramach instrumentu wsparcia „Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych wpływem rosyjskiej inwazji na Ukrainę”. Jest to nadzwyczajne, tymczasowe wsparcie finansowane z budżetu PROW 2014–2020.

W związku z wejściem w życie z dniem 6 stycznia 2023r. ustawy z 4 listopada 2022r. następują  zmiany w identyfikacji i rejestracji zwierząt dotyczące gatunków objętych obowiązkiem ewidencjonowania, zasad i terminów zgłaszania zdarzeń, oraz wyboru środków identyfikacji zwierząt. Oprócz tych zmian zaplanowano również, że paszporty bydła posłużą wyłącznie dokumentowaniu przemieszczeń zagranicznych, a podstawową drogą do informowania o zdarzeniach zostanie aplikacja IRZPlus.

W połowie stycznia odbyła się jedna z większych imprez branżowych „Targi Sadownictwa i Warzywnictwa” - miejsce spotkań, rolników, producentów owoców i warzyw, dystrybutorów środków ochrony roślin, nawozów, dostawców usług branży ogrodniczej, producentów specjalistycznych maszyn, jak na przykład elektroniczne systemy monitoringu agrofagów, siewniki z funkcją nawożenia precyzyjnego, maszyn z listwami i tarczami tnącymi szerokiej gamy maszyn do oprysku i zbioru owoców, autonomicznych robotów, systemów przeciw gradowych, ciągników sadowniczych – urządzeń stosowanych w ogrodnictwie nowoczesnym.

logo Noworoczna Gala Agrobiznesu na SGGW

W dniu 19 stycznia 2023 roku w Auli Kryształowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbyła się Noworoczna Gala Agrobiznesu 2023, podczas której wręczono nagrody w konkursie „Agroprzedsiębiorca RP 2022-2023” oraz uroczyście podsumowano „Ranking AgroKlasa ODR 2022”, prowadzony na łamach czasopisma „AGRO”. LODR w Końskowoli na Gali reprezentowali dyrektor Wiesław Orzędowski oraz redaktor naczelna „Lubelskich Aktualności Rolniczych” Anna Jakimiak.

Ogłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w obszarze nawadniania w gospodarstwie, w terminie od dnia 31 stycznia 2023 r. do dnia 1 marca 2023 r.

W Wojciechowie - Kolonia Piąta (woj. lubelskie) odbyło się jedno z corocznych seminariów uprawowych, którego organizatorem było znane wydawnictwo rolnicze Top Agrar Polska. Aktualność tematyki podejmowanej na wykładach zgromadziła wielu, głównie  młodych rolników z woj. lubelskiego i przedstawicieli instytucji i firm rolniczych. Program seminarium podzielony był na trzy sesje tematyczne: Uprawa roślin w obliczu zmian klimatu w tym prowadzenie i ochrona łanu zbóż i rzepaku; Ochrona i nawożenie  w dobie wysokich cen środków produkcji oraz ograniczeń administracyjnych; Zalecenia dla zbóż ozimych, kukurydzy i buraków cukrowych na nowy sezon.

Rusza nabór do III edycji Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP.

Zgłoszenia do Konkursu przyjmowane będą do 12 marca 2023 r.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2022 r., które wchodzi w życie 14 stycznia 2023 r. w sprawie stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany w zależności od metody wytworzenia materiału siewnego (konwencjonalna lub ekologiczna) różnią się stawką 20% jak jest pokazane poniżej w tekście.

W styczniu, jak co roku odbędzie się jedna z największych imprez branżowych Targi Sadownictwa i Warzywnictwa (TSW 2023) będące miejscem spotkań rolników – producentów owoców i warzyw, dostawców usług z zakresu branży ogrodniczej, producentów i dystrybutorów środków ochrony roślin, nawozów oraz maszyn specjalistycznych. W tym roku impreza została przeniesiona z Nadarzyna do Kielc.

Folia_nabórOd 2 stycznia 2023 r. trwa nabór wniosków o dofinansowanie usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej. Nabór prowadzi Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

źródło: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/usuwanie-folii-rolniczych--nowy-nabor-wnioskow

Czytaj więcej: Usuwanie folii rolniczych – nowy nabór wniosków

Celem programu jest tworzenie warunków dla wzmacniania lokalnej tożsamości kulturowej i uczestnictwa w kulturze na poziomie lokalnym i regionalnym, obejmujące działania na rzecz trwałości tradycji, w tym twórcze ich wykorzystanie.

Trzydniowe obchody główne, atrakcje dla rolników, mieszkańców wsi i miast, dorosłych oraz dzieci i młodzieży, patronaty honorowe oraz medialne ze strony najważniejszych instytucji i mediów, współpraca z wieloma partnerami – tak w skrócie będą przedstawiały się Krajowe Dni Pola Sielinko 2023 organizowane przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu w dniach 3-5 czerwca 2023 roku w Sielinku, koło Opalenicy.

Polska ma jeden z najgorszych bilansów wodnych w Europie. Powodem takiej sytuacji są małe opady roczne (średnio ok. 550-650mm), wysoka ewapotranspiracja (450 mm) i mały udział dopływu rzecznego z poza kraju (13%). Ograniczone zasoby wodne mogą w przyszłości stanowić barierę rozwoju gospodarczego kraju oraz negatywnie wpływać na stan środowiska i jakości życia społeczeństwa.

Logo: Unii Europejskiej, SIR, KSOW, PROW 214-2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

W ostatnich latach obserwujemy postępujące zmiany klimatu, które w Polsce objawiają się zwiększonymi wahaniami temperatury i niedostatkiem opadów w okresie wzrostu roślin. Coraz częściej występują ciepłe i niemal bezśnieżne zimy, przez co już wiosną gleba wykazuje przesuszenie.

Innowacyjne rozwiązania w produkcji ogrodniczej zaprezentowała dr Dorota Łabanowska-Bury podczas XVIII Konferencji Sadowniczej „Jagodowe Trendy 2022”. Warto się przyjrzeć tym rozwiązaniom i rozważyć potrzebę wprowadzania niektórych z nich u nas. Jak podkreśliła prelegentka, czasem wdrożenie nowych pomysłów i rozwiązań wynika z oszczędności, a innym razem z zauważenia nowej potrzeby klientów.

W trakcie dwóch dni XVIII międzynarodowej konferencji sadowniczej „Jagodowe Trendy 2022” przedstawiciele największych firm i instytucji branży sadowniczej z kraju i zagranicy zaprezentowali aktualne trendy w nawożeniu, pielęgnacji i ochronie roślin sadowniczych; miały też miejsce liczne pokazy innowacyjnych rozwiązań i narzędzi nowej generacji poprawiających wydajność i komfort pracy.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina, że rolnicy, którzy posiadają zwierzęta gospodarskie zobowiązani są przynajmniej raz w roku przeprowadzić ich spis. Ci, którzy nie wywiązali się jeszcze z tego obowiązku muszą to zrobić, nie później niż do 31 grudnia. Chodzi o następujące gatunki zwierząt:

Czytaj więcej: ARiMR przypomina - spis stanu stada...

Kolejny rok prac polowych i doświadczeń prowadzonych na polu Doświadczalno- Wdrożeniowym Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli dobiegł końca. W sezonie 2021/2022 w uprawie zbóż i rzepaku prowadzone były m. in.: kolekcje odmian, doświadczenia z techniką siewu, uprawą bezorkową, wsiewkami roślin bobowatych oraz terminami i normami wysiewu. Testowane były również nowe preparaty oraz całe technologie związane z ochroną roślin i nawożeniem.  Dodatkowo w uprawie pszenicy ozimej prowadzono ścisłe doświadczenie w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego.

Koło Gospodyń Wiejskich w Nasiłowie oraz KGW Snopków z województwa lubelskiego wygrały ogólnopolski konkurs grantowy „Smakujemy Lokalnie” zorganizowany przez Carrefour Polska pod patronatem honorowym Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi.

Logo: Unii Europejskiej, SIR, KSOW, PROW 214-2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Zmiany środowiskowe i strukturalne zachodzące w rolnictwie, a także w preferencjach konsumentów, wskazują na zwiększone zainteresowanie chowem bydła w oparcie o tanie i zdrowe pasze o zwiększonej wartości biologicznej np. zielonka pastwiskowa.

Kupujesz produkt w sklepie i chcesz wiedzieć skąd pochodzi oraz jakim zabiegom został poddany? Taka możliwość jest dostępna dzięki usłudze śledzenia pochodzenia produktów w platformie eDWIN. Platforma eDWIN powstała w ramach projektu "Internetowa Platforma Doradztwa i Wspomagania Decyzji w Integrowanej Ochronie Roślin", który jest dofinansowany z #FunduszeEuropejskie w ramach programu #PolskaCyfrowa

Logo: Unii Europejskiej, SIR, KSOW, PROW 214-2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Miesiąc listopad był bardzo intensywny pod względem szkoleniowym dla lubelskich serowarów. W ramach prac Zespołu tematycznego ds. serowarstwa odbyły się trzy szkolenia. Tym razem uczestnicy dokształcali się w temacie fotografii produktowej i promocji w mediach społecznościowych oraz technologii produkcji serów dojrzewających podczas wizyty w Spółdzielczej Mleczarni SPOMLEK w Radzyniu Podlaskim.

Będzie on wdrażany w Polsce za pośrednictwem programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa. Budżet to blisko 732 mln euro

EFMRA to jeden z funduszy Unii Europejskiej, który będzie realizowany w latach 2021–2027, następca Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego z lat 2014–2020 (wdrażanego w Polsce za pośrednictwem Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”). EFMRA służy do wykorzystywania środków finansowych z budżetu UE do wspierania wspólnej polityki rybołówstwa, zintegrowanej polityki morskiej oraz unijnego programu na rzecz międzynarodowego zarządzania oceanami.

Logo: Unii Europejskiej, SIR, KSOW, PROW 214-2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

W dniu 24.11.2022 r. mieliśmy przyjemność zorganizować warsztaty z przetwórstwa mięsa koziego we współpracy z Katedrą Hodowli Zwierząt i Doradztwa Rolniczego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Warsztaty odbyły się w gospodarstwie agroturystycznym Pana Zbigniewa Kołodzieja. Jest to wyjątkowe miejsce specjalizujące się w hodowli ras zachowawczych, objętych programem ochrony zasobów genetycznych.

Niemal 600 stacji meteorologicznych zlokalizowanych na terenach wiejskich w całej Polsce powoduje, że rolnik otrzymuje dokładny pomiar z najbliższej okolicy i dzięki temu może zaplanować pracę. To jedna z głównych usług dostępnych w platformie eDWIN. Platforma eDWIN powstała w ramach projektu "Internetowa Platforma Doradztwa i Wspomagania Decyzji w Integrowanej Ochronie Roślin", który jest dofinansowany z #FunduszeEuropejskie w ramach programu #PolskaCyfrowa.

Zielony Ład vs. bezpieczeństwo żywnościowe. Jaki plan dla gospodarstw rolnych ma ministerstwo rolnictwa i rozwoju wsi i Unia Europejska? Czy polscy rolnicy będą mogli rozwijać gospodarstwa i zapewnić byt naszym rodzinom?

Na te, oraz wiele więcej pytań odpowiedzą minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk oraz komisarz ds. rolnictwa i rozwoju wsi w UE – dr. Janusz Wojciechowski podczas VII Forum Rolników i Agrobiznesu już 29 listopada br. w Poznaniu.  Głos w dyskusji zabiorą również byli ministrowie rolnictwa: Jan Krzysztof Ardanowski, Marek Sawicki oraz Artur Balazs. Polityków przepytywać będzie redaktor naczelny top agrar Polska – Karol Bujoczek.

Susza

Wydłużony termin składania wniosków. Można jeszcze składać wnioski o pomoc dla rodzin rolniczych, którym zagraża utrata płynności finansowej z powodu z wystąpieniem w ich gospodarstwach w 2022 r. szkód spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi. Termin składania wniosków już został wydłużony z 15 do 23 listopada 2022 r., a planowane jest kolejne wydłużenie terminu do 30 listopada 2022 roku. Taką informację przekazał Henryk Kowalczyk, wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi 17 listopada br. podczas briefingu prasowego.

Trwa nabór zgłoszeń do ogólnopolskiego konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich: „Z mięsem drobiowym przez pokolenia”. To projekt kulinarny, którego ideą jest połączenie tradycyjnych przepisów kultywowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich z nowoczesnymi aranżacjami tychże dań realizowanymi przez Szefów Kuchni młodego pokolenia. W ramach konkursu zostanie wytypowanych 16 KGW, które pod okiem kamer przygotują danie z wykorzystaniem mięsa drobiowego. Szef Kuchni wykona to samo danie w nowej odsłonie.