Logo: Unii Europejskiej, SIR, KSOW, PROW 214-2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister
Rolnictwa i Rozwoju Wsi Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Już po raz czwarty w sierpniu, Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli zorganizował warsztaty pt. „Nowoczesne rozwiązania w prowadzeniu pasieki hodowlanej” połączone z jednodniowym wyjazdem studyjnym. Warsztaty zostały zrealizowane w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2022-2023 w zakresie SIR.

Logo: Unii Europejskiej, SIR, KSOW, PROW 214-2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister
Rolnictwa i Rozwoju Wsi Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli oraz Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, serdecznie zapraszają na warsztaty pt. „Opracowanie technologii produkcji przetworów z owoców i warzyw przydatnych do produkcji w małej skali + warsztaty” w ramach operacji „Przetwórstwo na małą skalę szansą dla niewielkich producentów rolnych”.

W ramach PS WPR 2023-2027 w dniach od 30 sierpnia do 29 września 2023 r. będzie prowadzony przez ARIMR nabór wniosków o przyznanie pomocy w zakresie interwencji I.11 Premie dla młodych rolników.

Kryteria dostępu do pomocy:

  1. Pomoc przyznaje się osobie fizycznej, która:

W jesienne oblicze Kazimierza Dolnego wpisało się impreza "Święto Jesieni" – organizowana w 2023 roku przez Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym wspólnie z Lubelskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, Urzędem Miasta
w Kazimierzu Dolnym, oraz Kazimierskim Ośrodkiem Kultury, Promocji i Turystyki.  Nawiązując do tradycji dożynek spotkamy się w pierwszą niedzielę jesieni, która w tym roku wypada 24 września, by wspólnie podziękować za plony, radować się bogactwem owoców, warzyw i wszystkich plonów, którymi obdarowała nas ziemia.

Do kogo jest skierowany konkurs?

Konkurs jest skierowany do dwóch kategorii uczestników:

► I kategoria - młodzieży w wieku od 15 do 24 roku życia;

► II kategoria - mieszkańców Polski powyżej 24 roku życia (w tym beneficjentów PO RYBY 2014-2020).

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi organizuje IV Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych pn. „Odpoczywaj na wsi”. Konkurs ma promować wśród uczniów wypoczynek na polskiej wsi i kreować pozytywny wizerunek obszarów wiejskich, jako turystycznego rynku oferującego zróżnicowane i całoroczne atrakcje.

Dokumenty do 31 sierpnia TYLKO za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, wprowadzone zostało ułatwienie dla rolników, którzy posiadają małe gospodarstwa - o powierzchni do 5 ha - i złożyli wnioski o przyznanie płatności za 2023 rok.

Rolnicy Ci mogą składać żądanie przyznania płatności dla małych gospodarstw, która to płatność zastąpi wszystkie wnioskowane płatności bezpośrednie (podstawowe wsparcie dochodów, płatność redystrybucyjna, płatność dla młodych rolników, wszystkie płatności związane z produkcją oraz płatności w ramach ekoschematów).

Czytaj więcej...

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie”
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach poddziałania 1.2.
„Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych”, w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli zaprasza na wizyty w gospodarstwach demonstracyjnych realizowane  w ramach poddziałania „Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych”, operacja pn. „Demonstracje z zakresu nowoczesnych technologii chowu i hodowli bydła ras mięsnych”.

Temat demonstracji realizowany w gospodarstwach na terenie województwa lubelskiego:

„Poprawa efektywności zarządzania stadem bydła mięsnego poprzez implementację inteligentnego, bezstresowego, zdalnego monitorowania zmian masy ciała bydła – CalmScale”

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
– Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Partner KSOW: Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej wraz z Powiatem Myszkowskim, Polską Izbą Produktu Regionalnego i Lokalnego w Warszawie, Stowarzyszeniem Kraina Lasów i Jezior- Lokalna Grupa Działania zaprasza do udziału w wyjeździe studyjnym pn. Produkty lokalne szansą na rozwój przedsiębiorczości inspirowanej dziedzictwem województwa dolnośląskiego w dniach 24-27 października 2023 w ramach operacji pn. „Produkty lokalne szansą na rozwój przedsiębiorczości inspirowanej dziedzictwem”

Zapraszam do zapoznania się z publikacją /przewodnikiem pt.  „Koła Gospodyń Wiejskich jako kreatorzy przedsiębiorczości wiejskiej” który powstał w ramach realizacji operacji „Projekt edukacyjny dla KGW oraz Kreatorów Przedsiębiorczości Wiejskiej (KPW)” zamieszczonym na stronie internetowej: https://projekt-edukacyjny-kgw.urk.edu.pl/publikacja.html

Komisja Europejska wyraziła zgodę na uruchomienie naboru wniosków o dopłaty do materiału siewnego dla rolników, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi wojną na Ukrainie. Gospodarze, którzy złożyli wnioski o tego typu pomoc między 25 maja a 10 lipca 2023 r., a chcą skorzystać z nowej oferty wsparcia, muszą wycofać dostarczone do placówek ARiMR dokumenty.

Płatność dla małych gospodarstw zamiast płatności bezpośrednich – kto może skorzystać, jaka jest stawka, do kiedy i jak złożyć dokumenty.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, wprowadzone zostało ułatwienie dla rolników, którzy posiadają małe gospodarstwa - o powierzchni do 5 ha - i złożyli wnioski o przyznanie płatności za 2023 rok. Chodzi o to, że w takiej sytuacji zamiast ubiegać się o przyznanie dopłat bezpośrednich do poszczególnych upraw na danej powierzchni, rolnik może wnioskować o przyznanie zryczałtowanej płatności do hektara. Jej wysokość wynosi 225 euro/ha.

Główny Inspektorat Weterynarii potwierdza wystąpienie kolejnych nowych ognisk ASF w hodowli świń na terenie województwa lubelskiego. Są to zwierzęta utrzymywane w mniejszych gospodarstwach znajdujących się na terenie powiatu parczewskiego, gdzie od początku roku odnotowano ok. 3000 sztuk chorych zwierząt, a na terenie powiatu lubartowskiego ok. 10 sztuk.

Od 1 lipca 2023 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 maja 2023 r. o Funduszu Ochrony Rolnictwa. Celem zasadniczym tego aktu prawnego jest stworzenie możliwości prawnych gwarantujących producentom rolnym rekompensatę z tytułu utraty przychodów z prowadzonej przez nich działalności rolniczej w przypadku upadłości nabywców produktów rolnych.

Zapraszamy do udziału w Konkursie organizowanym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi we współpracy z Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu i Ośrodkami Doradztwa Rolniczego. Celem Konkursu jest identyfikacja i upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie rolnictwa ekologicznego, wdrażanie takich rozwiązań w gospodarstwach rolnych oraz rozpowszechnianie wiedzy z zakresu rolnictwa ekologicznego. W ramach Konkursu promowane są rozwiązania zarówno zmierzające do wzrostu sprzedaży produktów RE, jak też mające na celu wprowadzanie rozwiązań przyjaznych środowisku.

Szanowni Rolnicy, Producenci, Hodowcy, Przetwórcy, Szanowni Państwo,

W imieniu Rady Sektora Wołowiny uprzejmie informujemy, iż w dniu 14.07.2023 r. na posiedzeniu Zespołu ds. Stabilizacji Rynku Wołowiny Porozumienia Rolniczego zostały rozpoczęte prace nad Strategią Polska Wołowina 2030.

Zapraszamy do zgłaszania uwag, zmian i modyfikacji do Strategii Polska Wołowina 2022, która będzie stanowić podstawy do stworzenia Strategii Polska Wołowina 2030.

Logo: Unii Europejskiej, SIR, KSOW, PROW 214-2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister
Rolnictwa i Rozwoju Wsi Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, serdecznie zaprasza na warsztaty pszczelarskie oraz wyjazd studyjny pt. „Nowoczesne rozwiązania w prowadzeniu pasieki hodowlanej”

Data i miejsce warsztatów: 3 sierpień 2023 r. -  CIS LODR w Końskowoli ul. Pożowska 8 (wykłady), Pasieka Hodowlana „Pożóg” LODR w Końskowoli ul. Pożowska 45 (warsztaty)

04 sierpień 2023 r. – wyjazd studyjny

Minister Robert Telus portret w ogrodzie14 lipca 2023 r. minęło dokładnie 100 dni od chwili powierzenia mi przez Pana Prezydenta Andrzeja Dudę zaszczytnej funkcji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Rzeczpospolitej Polskiej.

W chwili objęcia przeze mnie tego stanowiska – 6 kwietnia br. – przystąpiłem do konsekwentnej realizacji programu rolnego opartego na następujących filarach: silne i opłacalne rolnictwo, bezpieczeństwo żywnościowe oraz nowoczesna wieś, która jest ukierunkowana na postęp i rolnictwo precyzyjne.

W dniach 30 czerwca do 2 lipca na terenach wystawowych w Sitnie odbyła się XXXV Wystawa Zwierząt Hodowlanych, Maszyn i Urządzeń Rolniczych. Honorowy Patronat nad Wystawą sprawowali: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wojewoda Lubelski, Marszałek Województwa Lubelskiego, Starosta Zamojski, Wójt Gminy Sitno. Patronat medialny zapewnili: TVP3 Lublin, Polskie Radio Lublin, Tygodnik Zamojski, Kronika Tygodnia, Dziennik Wschodni, Katolickie Radio Zamość, Hodowla i Chów Bydła, Hoduj z głową, Trzoda Chlewna, AgroProfil, Magazyn Rolniczy i Portal Rolniczy, a partnerem organizacyjnym była Lubelska Izba Rolnicza i Lubelski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Istotą konkursu jest przede wszystkim promowanie nowoczesnego rolnictwa i aktywności społecznej na obszarach wiejskich w naszym województwie. Konkurs ma na celu wyróżnić przedsiębiorczych gospodarzy prowadzących swoją działalność zgodnie z zasadami dobrej kultury rolnej, dbających o zachowanie wysokich standardów produkcji rolnej, dobrostanu zwierząt i ochronę środowiska oraz kreowanie pozytywnego wizerunku rolnictwa i lubelskiej wsi.

czytaj więcej: plakat Rolnik z Lubelskiego 2023.pdf

Producenci ekologiczni z województwa lubelskiego nie przegapcie momentu! Rusza bowiem już IV edycja konkursu „Ekolubelskie 2023”, którego celem jest kreowanie dobrych praktyk w zakresie rolnictwa ekologicznego; kreowanie pozytywnego wizerunku rolnictwa ekologicznego i lubelskiej wsi; rozpowszechnianie wiedzy z zakresu rolnictwa ekologicznego. Udział w konkursie to niepowtarzalna okazja do zaprezentowania swoich osiągnięć w wytwarzaniu produktów rolnictwa ekologicznego.

czytaj więcej: plakat Ekolubelskie 2023.pdf

Logo: Unii Europejskiej, SIR, KSOW, PROW 214-2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister
Rolnictwa i Rozwoju Wsi Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

W dniach 19-20 czerwca w Kazimierzu Dolnym Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli zorganizował warsztaty zielarskie pt. „Innowacyjne podejście do ziół uprawnych i dziko rosnących”. Warsztaty zrealizowane zostały z Planu Operacyjnego KSOW na lata 2022-2023 w zakresie SIR. Uczestnikami warsztatów byli rolnicy, przetwórcy, właściciele gospodarstw agroturystycznych oraz rolnych, członkowie stowarzyszeń, osoby zainteresowane tematem.

22 czerwca 2023 roku zespół AgroFossilFree zorganizował w Brukseli spotkanie brokerskie. Wydarzenie było okazją do zaprezentowania głównych rezultatów prawie trzech lat pracy, takich jak Platforma AgEnergy, interaktywne narzędzie zawierające ponad 1500 Technologii i Strategii wolnych od paliw kopalnych (FEFTS) oraz narzędzie wspomagania decyzji (DSS), które imituje proces konsultacji szeregu ekspertów, oceniając i klasyfikując dane wejściowe dostarczone przez użytkownika - tak, aby zaproponować najciekawsze rozwiązania dostosowane do potrzeb każdego gospodarstwa.

Nowa data szkolenia Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego organizuje szkolenie stacjonarne pt. „Integrowana Produkcja Roślin Rolniczych” – szkolenie podstawowe 20-21.07.2023 r.

Warunki uczestnictwa w szkoleniu

loga_ue_ksow_lsmc_prow

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja opracowana przez Lubelskie Stowarzyszenie Miłośników Cydru

Zapraszamy do udziału w operacji pn. „Krótkie łańcuchy dostaw żywności-forma rozwoju lokalnych producentów żywności” w partnerstwie z Lubelskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Końskowoli oraz Lokalną Grupą Działania „Owocowy Szlak”.

Logotypy kolejno od lewej do prawej: Unia Europejska, Krajowa Sieć Obszarów Wiejsckich, Fundacja Winiarnie Zamojskie, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja opracowana przez Fundację „Winiarnie Zamojskie” 

Zapraszamy do udziału w operacji pn. „Marketing wina z własnej winnicy” realizowanej przez  Fundację „ Winiarnie Zamojskie” w partnerstwie z Lubelskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, Lokalną Grupą Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego „Kraina wokół Lublina” oraz Winnicą Wieczorków Paweł Wieczorek

Logo: Unii Europejskiej, SIR, KSOW, PROW 214-2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister
Rolnictwa i Rozwoju Wsi Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

W dniach 25-26 maja 2023 r. Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli zorganizował kolejne warsztaty serowarskie pt. „Sery maziowe i pleśniowe” dla osób zajmujących się produkcją serów. Warsztaty zrealizowane zostały w ramach operacji „Lubelscy serowarzy – zespół tematyczny” z Planu Operacyjnego KSOW na lata 2022-2023 w zakresie SIR. Celem operacji jest inicjowanie wymiany wiedzy i doświadczeń, identyfikacja bieżących problemów oraz poszukiwanie możliwości ich rozwiązania pomiędzy przedstawicielami różnych środowisk w zakresie serowarstwa.

Organizatorami są Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Parlamentarny Zespół ds. Rozwoju i Wsparcia Przedsiębiorstw. Spotkania odbywają się pod patronatem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Swoją wiedzą dzielą się eksperci z ARiMR, KRUS, KOWR, NFOŚiGW oraz Grupa AZOTY. Najbliższe onlinowe spotkanie odbędzie się już 5 lipca 2023 r. Podczas webinarium omówione zostaną m. in. wsparcie na rozwój małych gospodarstw, premie dla młodych rolników czy też zagadnienia związane z pomocą zbożową. 

Czytaj więcej: https://www.gov.pl/web/arimr/...