Logo: Unii Europejskiej, PODR Szepietowo, KSOW, PROW 214-2020

Serdecznie zapraszamy do udziału w III edycji konkursu „Agroliga 2022/23” na etapie wojewódzkim. Na tym etapie zostaną wybrani Mistrzowie w dwóch kategoriach: Rolnik i Firma. Wyłonieni Mistrzowie reprezentować będą nasz region w tym konkursie na szczeblu krajowym.

Zielonki są dla bydła mlecznego bardzo dobrym, wydajnym, a przy tym tanim źródłem paszy objętościowej. Wypas krów na pastwisku ma szereg zalet, z których zdają sobie sprawę wszyscy hodowcy dysponujący użytkami zielonymi. Jednak nie jest pozbawiony wad – jedną z nich są choroby pastwiskowe, czyli takie, których ryzyko pojawienia się znacznie wzrasta wraz z wypuszczeniem stada na pastwisko.

W dniu 7 maja 2023r. na Placu Wystawowym LODR w Końskowoli odbył się Kiermasz Roślin Ozdobnych zorganizowany przez Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli. Jak co roku cieszył się ogromnym zainteresowaniem wśród wystawców i kupujących. Na tegorocznym Kiermaszu można było kupić rośliny cebulowe, krzewy ozdobne oraz rośliny rabatowe i balkonowe, a także środki do produkcji. Miłośnicy roślin ozdobnych mieli okazje podziwiać wiele gatunków o ciekawym i niepowtarzalnym wyglądzie.

Logo: Unii Europejskiej, PROW 214-2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie”
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach poddziałania 1.2.
„Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych”, w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W dniu 16 marca 2023 r. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie zawarło umowę z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, na realizację operacji w ramach poddziałania „Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych” pn. „Demonstracje z zakresu nowoczesnych technologii chowu i hodowli bydła ras mięsnych”

Jesień2022/wiosna 2023

WOJ. LUBELSKIE

  1. Gospodarstwo Nasienne. Reprodukcja Zbóż i Sadzeniaków Ziemniaka. Leszek Niewęgłowski
    Dminin 59, 21-400 Łuków
    605 244 969, www.ziemniaki.kei.pl
    Oferowane odmiany (klasa A): Catania, Noya, Queen Anna, Ricarda, Vineta.

Logo: Unii Europejskiej, PROW 214-2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie”
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” poddziałanie „Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”
Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)

Wizyta w gospodarstwie demonstracyjnym jest organizowany w ramach operacji współfinansowanej przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach poddziałania 1.2. „Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych” w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

W terminie od dnia 5 czerwca 2023 roku do dnia 5 lipca 2023 roku  będzie można składać wnioski o objęcie przedsięwzięcia wsparciem z planu rozwojowego w ramach inwestycji A1.4.1. „Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu” objętej Krajowym Planem Odbudowy i Zwiększania Odporności dla części inwestycji z zakresu wsparcia infrastruktury magazynowania służącej zwiększeniu odporności gospodarstw rolnych na kryzysy.

Rozporządzenie MRiRW z dnia 17 kwietnia 2023 r. wprowadza nowości i szereg zmian w wielkości pozyskiwanych środków finansowych na wykonywanie zadrzewień i zalesień. W nowym systemie wsparcia działania te zostały podzielone na 5 rodzajów i są to:

Trwa nabór wniosków o pomoc finansową dla producentów rolnych, którzy ponieśli dodatkowe koszty w wyniku braku stabilizacji na rynku pszenicy lub kukurydzy spowodowanej agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy.

O wsparcie mogą ubiegać się rolnicy, którzy:

dr hab. Paweł K. Bereś, prof. IOR – PIB

Instytut Ochrony Roślin – PIB

Terenowa Stacja Doświadczalna w Rzeszowie

Publikację opracowano w ramach dotacji celowej Instytutu Ochrony Roślin – PIB na rok 2023, na realizację zadania 1.12 pn. „Prowadzenie działalności upowszechnieniowej, prowadzenie współpracy i wymiana wiedzy z praktyką w ramach systemu AKIS” finansowanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Publikacja została udostępniona do opublikowania wszystkim czasopismom wydawanym przez wojewódzkie jednostki doradztwa rolniczego. 

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Wojewódzkimi Ośrodkami Doradztwa Rolniczego zapraszają do udziału w IV edycji OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU „DORADCA ROKU”. 

Regulamin_Konkursu_Doradca_Roku - IV edycja.pdf

Logo: Unii Europejskiej, SIR, KSOW, PROW 214-2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

W dniu 14 marca w Janowcu mieliśmy przyjemność zorganizować szkolenie pt. „Aromaterapia – pachnąca moc roślin” realizowanego w ramach operacji „Innowacyjne podejście do ziół uprawnych i dziko rosnących”.

Logo: Unii Europejskiej, PROW 214-2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie”
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” poddziałanie „Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”
Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, serdecznie zaprasza do udziału w demonstracji pt. „Zielona infrastruktura”.

Data i miejsce demonstracji: 28.04.2023 - Gospodarstwo Ekologiczne Elżbieta Knight Piliki 125, 17-100 Bielsk Podlaski.

Lubelski Związek Stowarzyszeń Agroturystycznych realizuje projekt pt. „Kategoryzacja czynnikiem podniesienia jakości usług obiektów turystyki wiejskiej w województwie lubelskim”. Zadanie publiczne jest finansowane ze środków otrzymanych od Województwa Lubelskiego zgodnie z zawartą umową nr 290/PST/CP/23 z dnia 30 marca 2023r. na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania turystyki i krajoznawstwa w 2023 roku.

czytaj więcej: informacja_o_projekcie.pdf

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie informuje, że z dniem 4 maja 2023r. zostaje przywrócony obowiązek posiadania ważnych zaświadczeń o ukończeniu szkoleń w zakresie środków ochrony roślin oraz obowiązek badania sprzętu do stosowania środków ochrony roślin.

Logo: Unii Europejskiej, SIR, KSOW, PROW 214-2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Dlaczego warto wybrać właśnie wieprzowinę? Jeżeli zastanawiasz się, która wieprzowina jest najlepsza, wybierz tę pochodzącą z tradycyjnych, polskich hodowli.

W dniu 04.04.2023 roku odbyła się uroczystość wręczenia po raz czwarty Mlecznych Laurów dla producentów mleka z województwa lubelskiego za ich wyniki w produkcji mleka i rozwój gospodarstwa. Nagrody zostały przyznane przez Polską Federację Hodowców Bydła i Producentów Mleka dla 37 laureatów w 16 kategoriach gdzie głównym wyznacznikiem podczas oceniania gospodarstwa była wydajność mleka od krowy. W naszym województwie działa ponad 2 tys. gospodarstw. Średnia wydajność polskiej krowy przekracza ponad 9 tys. kg mleka, gdzie na Lubelszczyźnie rolnicy uzyskują 8800 kg surowca.

W dniu 9 marca 2023 r. została przeprowadzona wideokonferencja pt.: „Zarządzanie w gospodarstwie rolnym” organizowana przez Dział Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym LODR w Końskowoli. W konferencji uczestniczyło blisko 100 rolników. Wideokonferencję otworzył Dyrektor LODR w Końskowoli Pan Wiesław Orzędowski.

Od 3 kwietnia 2023 r. koła gospodyń wiejskich będą się mogły ubiegać o przyznanie środków finansowych z budżetu państwa na prowadzenie działalności statutowej. W rozpoczynającym się wkrótce naborze pula środków na ten cel będzie wynosić 120 mln zł. Oprócz podniesienia kwot dofinansowania w przepisach wprowadzono też inne zmiany.

Kolejne warsztaty za nami. 20.03.br. przesympatyczne członkinie KGW w Neplach pozwoliły się porwać w podróż do świata carvingu. Duże zainteresowanie warsztatami świadczy o tym, że temat jest ciągle atrakcyjny. Uczestniczki znakomicie poradziły sobie z zadaniami, jakie miały do wykonania, czego dowodem są poniższe zdjęcia. Wszystkim Paniom dziękujemy za udział w zajęciach oraz życzymy powodzenia w tworzeniu przepięknych warzywnych rzeźb!

Fundacja WWF Polska po raz kolejny ogłasza konkurs na Rolnika Roku regionu Morza Bałtyckiego. Mogą w nim wziąć udział rolnicy z całej Polski[1]. Nagrody są przyznawane za stosowanie praktyk przyjaznych środowisku morskiemu, ograniczających odpływ substancji biogennych (związków azotu i fosforu) do wód. Zgłoszenia przyjmujemy do 23 kwietnia 2023 r.

Dnia 14 marca 2023 roku  w Lubelskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Końskowoli została przeprowadzona wideokonferencja pt. „Gospodarstwa opiekuńcze w idei rolnictwa społecznego”. Jej organizatorem był Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich. W wideokonferencji wzięły udział Lokalne Grupy Działania, przedstawiciele Ośrodków Pomocy Społecznej, właściciele prowadzący agroturystykę, mieszkańcy obszarów wiejskich oraz doradcy.

Logo: Unii Europejskiej, SIR, KSOW, PROW 214-2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli oraz Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, serdecznie zapraszają na warsztaty pt. „Wieprzowina rodzimej rasy puławskiej - efektywne wykorzystanie tuszy z uwzględnieniem aspektów lokalnej tradycji kulinarnej”.

Zapraszamy do udziału w drugiej edycji Konkursu organizowanego przez Grupę PTWP oraz PTWP-Online, wydawcę miesięcznika „Farmer” i portalu farmer.pl oraz serwisu bezpluga.pl. Konkurs INNOWACYJNY FARMER 2023 ma na celu popularyzację innowacyjnych technologii oraz praktyk rolniczych, które pozwalają na zwiększenie efektywności produkcji rolnej, jej optymalizację, poprawę dobrostanu zwierząt lub zmniejszenie negatywnego oddziaływania produkcji rolnej na klimat i środowisko.

Także i w tym roku Lasy Państwowe będę współpracowały z kołami gospodyń wiejskich, by wspólnie popularyzować wiedzę o żywności pochodzenia leśnego. Organizacje, które przedstawią najlepsze projekty na działania promujące wykorzystanie dziczyzny i płodów runa leśnego mogą ubiegać się o dofinansowanie w wysokości do 10 tys. zł!

Zabawa, koncerty, telewizja, wieka estrada a przede wszystkim najlepsza atmosfera oraz zaangażowanie Kół Gospodyń Wiejskich – to główni bohaterowie Festiwalu „Polska od Kuchni”. Ta wyjątkowa i niepowtarzalna trasa jedzie w Polskę już po raz trzeci! Chcąc uhonorować wkład Kół Gospodyń Wiejskich w promowanie bogactwa oraz różnorodności lokalnej tradycji a także pogłębić wiedzę o kulturze regionu, Organizatorzy Festiwalu „Polska od Kuchni” już po raz trzeci zapraszają wszystkie KGW do udziału w konkursach angażujących Koła z całej Polski.

Ekoschematy to dobrowolne dla rolników systemy płatności za realizację praktyk korzystnych dla środowiska i klimatu oraz dobrostanu zwierząt, które wykraczają ponad wymogi określone w warunkowości.

Instrument ten został tak zaprojektowany, aby w jak największym stopniu realizować korzyści środowiskowe, a zarazem zachęcić rolników do aktywnego zaangażowania się w realizację działań na rzecz ochrony środowiska i klimatu.

Jedną z praktyk zaliczanych do ekoschematu Rolnictwo węglowe jest wymieszanie obornika na gruntach ornych w ciągu 12 godzin od aplikacji.  W związku z tym, iż wielu rolników rozpoczęło już stosowanie nawozów naturalnych na swoich polach, pojawia się wiele pytań o sposób udokumentowania powyższej praktyki. Jedną z możliwości jest wykonanie zdjęć geotagowanych w aplikacji Mobilnej ARiMR.