Pod koniec 2023 r. zakończył się prowadzony od 2019 r. „Ogólnopolski program regeneracji gleb poprzez ich wapnowanie”. Nie oznacza to, że nie możemy uzyskać dotacji do wapnowania gleb w ogóle. Taką możliwość stwarzają nam ekoschematy, które można realizować jako element  dopłat obszarowych. Już od 2023 roku w trakcie składania wniosków o dopłaty było możliwe uzyskanie wsparcia w zakresie wapnowania gleb przez realizację Ekoschematu: „Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi”.

Przypominamy, że do 6 stycznia 2024r. rolnicy prowadzący produkcję zwierzęcą mają obowiązek aktualizacji danych w IRZ plus dotyczących opisu systemu utrzymania zwierząt w gospodarstwie.

logotypy_MRIRW_ARiMR_KPO

Od 3 stycznia 2024 r. można będzie ubiegać się o wsparcie z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) na inwestycje związane z prowadzeniem działalności przetwórczej i handlowej.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie ARiMR

W 2023 r. na Polu Doświadczalno - Wdrożeniowym prowadzono dwa doświadczenia z kukurydzą:

  1. Doświadczenie odmianowe założono we współpracy z firmami nasiennymi: Hodowla Roślin Smolice Sp. z o. o. Grupa IHAR, KWS Polska Sp. z o. o., Saaten-Union Polska sp. z o.o. oraz Nasiona Wronkowski.
  2. Doświadczenie z nawożeniem dolistnym założono we współpracy z firmą Agriport Sp. z o. o.

Warunki wegetacji dla roślin warzywnych w 2023 r. były na ogół mniej korzystne w porównaniu z rokiem poprzednim. Siewy warzyw nastąpiły z pewnym opóźnieniem spowodowanym niskimi temperaturami powietrza i zbytnią wilgotnością gleby. Ocieplenie, notowane w kolejnych tygodniach sprzyjało natomiast wysadzaniu rozsad i siewom warzyw odmian późnych. Znaczny spadek temperatur powietrza na początku maja stanowił silny czynnik stresowy dla roślin, zwłaszcza na plantacjach, na których nie stosowano osłon.

1 grudnia 2023 r. Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje publiczne w zakresie oceny dyrektywy Rady z dnia 12 grudnia 1991 r. dotyczącej ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego tzw. dyrektywy azotanowej.

Logo: Unii Europejskiej, SIR, KSOW, PROW 214-2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister
Rolnictwa i Rozwoju Wsi Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 

Gęś polska zyskuje na znaczeniu zarówno w Polsce, jak i za granicą. Walory mięsa gęsiego pochodzącego z Polski są niezwykle cenione przez naszych sąsiadów zza Odry. Gęsina stała się marką regionu kujawsko-pomorskiego, a więc niejako dobrem lokalnym. Promocja gęsiny najpierw w województwie kujawsko-pomorskim, a teraz również w innych regionach ma już swą tradycję.

Kolejny rok prac polowych i doświadczeń prowadzonych na polu Doświadczalno- Wdrożeniowym Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli dobiegł końca. W sezonie 2022/2023 prowadzone były m. in.: kolekcje odmian, doświadczenia z techniką siewu, uprawą bezorkową, wsiewkami roślin bobowatych oraz terminami i normami wysiewu. Testowane były również nowe preparaty oraz całe technologie związane z ochroną roślin i nawożeniem.

Poza tradycyjnymi miodami wytwarzanymi przez pszczoły z nektaru roślin na rynku coraz częściej można spotkać miody smakowe, z dodatkami czy też ziołomiody. Różnica między nimi wynika z różnych metod ich wytwarzania oraz stosowania różnych dodatków. Dzięki tym zabiegom miód zyskuje dodatkowe właściwości odżywcze oraz smakowe, stając się tym samym bardziej atrakcyjny do spożycia.

Zachęcamy serdecznie do zapoznania się z wynikami Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego w województwie Lubelskim z 2023r. Badania przeprowadzone zostały przy wsparciu Wojewódzkiego Urzędu Marszałkowskiego oraz udziale Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego i Lubelskiej Izby Rolniczej. Wyniki dostępne pod podanym linkiem https://cicibor.coboru.gov.pl/wyniki

logotyp-Lubelskie-smakuj-zycie

logo-lubelskie.png

logo-coboru.png

logo-lubelska-izba-rolnicza.jpg Logo LODR w Końskowoli

WAŻNE! Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego organizuje szkolenia stacjonarne pt. „Integrowana Produkcja Roślin”

Tytuł szkolenia:

  1. Integrowana produkcja roślin rolniczych – szkolenie podstawowe
  2. Integrowana produkcja roślin sadowniczych – szkolenie podstawowe

Od 1 do 22 grudnia 2023 r. na terenie całej Polski zostaną przeprowadzone badania statystyczne z zakresu rolnictwa:

W ostatnim okresie obserwuje się rosnące zainteresowanie produkcją lnu oleistego w Polsce i wielu innych krajach - ze względu na jego korzystne właściwości zdrowotne oraz rosnące znaczenie jako wartościowy składnik paszy dla zwierząt. W 2023 roku powierzchnia upraw lnu osiągnęła 6 tysięcy hektarów w Polsce, 143 tys. ha w UE, co stanowi wzrost w porównaniu do sytuacji sprzed czternastu lat, gdy była o połowę mniejsza.

W dniu 16 listopada 2023 roku Kapituła konkursu plastycznego pod nazwą „Odpoczywaj na wsi”, organizowanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi we współpracy ze szkołami podstawowymi oraz Wojewódzkimi Ośrodkami Doradztwa Rolniczego, dokonała oceny prac wykonanych przez dzieci i młodzież ze szkół podstawowych, które zostały zakwalifikowane do etapu ogólnopolskiego i wyłoniła następujących laureatów:

Najczęściej do ochrony roślin przed agrofagami stosowane są środki chemiczne, które są dość dobrze znane rolnikom, popularne, proste w zastosowaniu i szybkie w działaniu. Natomiast sporadycznie stosowane są preparaty biologiczne, które są bezpieczne, nie mają negatywnego wpływu na człowieka, ani na środowisko. Ochrona biologiczna polega na wykorzystaniu naturalnych wrogów, tj. mikroorganizmów (wirusów, bakterii, grzybów) do ograniczenia populacji sprawców chorób i szkodników w uprawach roślin.

Prelekcje, dyskusje, spotkania różnych środowisk (Instytutów, Uczelni, Przedsiębiorców, Rolników)  podczas Narodowych Wyzwań w Rolnictwie odbyły się w dniu 14.11.2023r. w Warszawie. Przedmiotem paneli tematycznych tegorocznej konferencji organizowanej co roku przez redakcję miesięcznika „Farmer” dotyczącej współczesnych wyzwań jakie stoją przed rolnictwem w najbliższych latach było wskazanie obszarów które wymagają wsparcia, tak aby zwiększyć konkurencyjność gospodarstw i wzmocnić ich rozwój.

Uprawa słonecznika na nasiona na terenie zachodniej i południowej Polski od kilku lat cieszy się dużą popularnością i żółto kwitnące pola stały się stałym elementem krajobrazu na tamtych terenach. Coraz częściej też rolnicy z naszego regionu próbują uprawiać słonecznika jako alternatywę dla kukurydzy lub rzepaku, która dodatkowo stanowi doskonały przedplon dla roślin zbożowych i nie wymaga dobrych gleb.

Logo: Unii Europejskiej, SIR, KSOW, PROW 214-2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister
Rolnictwa i Rozwoju Wsi Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Zaproszenie na warsztaty „Efektywne wykorzystanie potencjału hodowlanego rodzimych ras w lokalnej gastronomii na modelowym przykładzie gęsi kołudzkiej” realizowane w ramach operacji „Przetwórstwo szansą dla niewielkich producentów rolnych”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie informuje, że w związku z wyczerpaniem alokacji środków na dofinansowanie zadań w ramach „Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”, przewidzianych dla województwa lubelskiego, termin przyjmowania wniosków przez właściwe Okręgowe Stacje Chemiczno-Rolnicze upłynął 13.11.2023 r.

Narastająca ilość ognisk afrykańskiego pomoru świń (ASF) w UE jest poważnym problemem, a rozprzestrzenianie się tej choroby rośnie z miesiąca na miesiąc. Najgorsza sytuacja obecnie jest w Chorwacji i Rumunii. W UE utrzymuje się około 130 mln świń, a skuteczna szczepionka dla Europy jest w fazie badań i nie została jeszcze zatwierdzona. Grupa naukowców z Unii Europejskiej planuje przeprowadzić na Węgrzech w warunkach naturalnych prace badawcze nad szczepionką przeciwko afrykańskiemu pomorowi świń u dzików. 

  1. Jesienna profilaktyka w zapobieganiu rozwojowi kędzierzawości liści brzoskwini.

Kędzierzawość liści brzoskwini to jedna z najczęściej występujących chorób w sadach brzoskwiniowych, która w dużym stopniu może przyczynić się do zmniejszenia plonu, a w skrajnych przypadkach nawet do całkowitego zamarcia drzewek. Sprawcą tej choroby jest grzyb o nazwie Taphrina deformans. Choroba charakteryzuje się tym, że blaszka liściowa ulega przebarwieniu na purpurowo – czerwony kolor oraz stopniowo się skręca ulegając w ten sposób deformacji.

loga_ue_ksow_fwz_prow

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
 Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja opracowana przez Fundację „Winiarnie Zamojskie”

W dniach 20-22 października 2023 odbyło się szkolenie „Marketing wina z własnej winnicy” w ramach operacji pn. „Marketing wina z własnej winnicy” realizowana przez  Fundację „Winiarnie Zamojskie” w partnerstwie z Lubelskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, Lokalną Grupą Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego „Kraina wokół Lublina” oraz Winnicą Wieczorków Paweł Wieczorek

Sezon jesienno-zimowy to doskonały moment na obmyślenie nowych projektów w ramach własnego gospodarstwa. Rozważenie możliwości podjęcia nowego przedsięwzięcia i inwestycji np. w uprawę konopi siewnych pod osłonami lub w polu. W ostatnim czasie dużo się mówi o zawartości substancji chemicznych w konopiach ze względu na jej właściwości zdrowotne dla różnych chorób, który jest cały czas badany pod kontem jego wpływu na zdrowie.

Kampania buraczana trwa w najlepsze. Produktem ubocznym przemysłu cukrowniczego są m.in. wysłodki buraczane i melasa, które mogą stanowić cenną paszę energetyczną w żywieniu bydła, a połączenie tych dwóch produktów daje nie tylko wysokoenergetyczną, ale również bardzo smakowitą paszę.

Elementy rolnictwa precyzyjnego w tym rolnictwa 4.0 będą wspierane w ramach inwestycji A1.4.1 „Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu” objętej Krajowym Planem Odbudowy i Zwiększenia Odporności. Nabór wniosków na inwestycje będzie realizowany od 15 listopada 2023 do 15 grudnia 2023 przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

W momencie wprowadzenia przez ARiMR nowych rocznych praktyk zwanych Ekoschematami rośnie liczba zainteresowanych rolników, chcących prowadzić swoje uprawy w systemie Integrowanej Produkcji. Za realizację powyższej praktyki można otrzymać dopłatę ok. 249 euro/ha. Po drodze trzeba jednak spełnić sporo formalności oraz podjąć się licznych zobowiązań określonych w opracowanych dla każdego gatunku uprawnego Metodykach Integrowanej Produkcji.

Od 25 października do 24 listopada 2023 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy na operację typu „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych”.

Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa (FER) jest kontynuacją programu operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020. Pieniądze pochodzą z Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury (EFMRA) i budżetu krajowego.

Szczegółowe informacje o programie są dostępne w Broszurze Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027.