Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie informuje, że z dniem 4 maja 2023r. zostaje przywrócony obowiązek posiadania ważnych zaświadczeń o ukończeniu szkoleń w zakresie środków ochrony roślin oraz obowiązek badania sprzętu do stosowania środków ochrony roślin.

Logo: Unii Europejskiej, SIR, KSOW, PROW 214-2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Dlaczego warto wybrać właśnie wieprzowinę? Jeżeli zastanawiasz się, która wieprzowina jest najlepsza, wybierz tę pochodzącą z tradycyjnych, polskich hodowli.

W dniu 04.04.2023 roku odbyła się uroczystość wręczenia po raz czwarty Mlecznych Laurów dla producentów mleka z województwa lubelskiego za ich wyniki w produkcji mleka i rozwój gospodarstwa. Nagrody zostały przyznane przez Polską Federację Hodowców Bydła i Producentów Mleka dla 37 laureatów w 16 kategoriach gdzie głównym wyznacznikiem podczas oceniania gospodarstwa była wydajność mleka od krowy. W naszym województwie działa ponad 2 tys. gospodarstw. Średnia wydajność polskiej krowy przekracza ponad 9 tys. kg mleka, gdzie na Lubelszczyźnie rolnicy uzyskują 8800 kg surowca.

W dniu 9 marca 2023 r. została przeprowadzona wideokonferencja pt.: „Zarządzanie w gospodarstwie rolnym” organizowana przez Dział Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym LODR w Końskowoli. W konferencji uczestniczyło blisko 100 rolników. Wideokonferencję otworzył Dyrektor LODR w Końskowoli Pan Wiesław Orzędowski.

Od 3 kwietnia 2023 r. koła gospodyń wiejskich będą się mogły ubiegać o przyznanie środków finansowych z budżetu państwa na prowadzenie działalności statutowej. W rozpoczynającym się wkrótce naborze pula środków na ten cel będzie wynosić 120 mln zł. Oprócz podniesienia kwot dofinansowania w przepisach wprowadzono też inne zmiany.

Kolejne warsztaty za nami. 20.03.br. przesympatyczne członkinie KGW w Neplach pozwoliły się porwać w podróż do świata carvingu. Duże zainteresowanie warsztatami świadczy o tym, że temat jest ciągle atrakcyjny. Uczestniczki znakomicie poradziły sobie z zadaniami, jakie miały do wykonania, czego dowodem są poniższe zdjęcia. Wszystkim Paniom dziękujemy za udział w zajęciach oraz życzymy powodzenia w tworzeniu przepięknych warzywnych rzeźb!

Fundacja WWF Polska po raz kolejny ogłasza konkurs na Rolnika Roku regionu Morza Bałtyckiego. Mogą w nim wziąć udział rolnicy z całej Polski[1]. Nagrody są przyznawane za stosowanie praktyk przyjaznych środowisku morskiemu, ograniczających odpływ substancji biogennych (związków azotu i fosforu) do wód. Zgłoszenia przyjmujemy do 23 kwietnia 2023 r.

Dnia 14 marca 2023 roku  w Lubelskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Końskowoli została przeprowadzona wideokonferencja pt. „Gospodarstwa opiekuńcze w idei rolnictwa społecznego”. Jej organizatorem był Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich. W wideokonferencji wzięły udział Lokalne Grupy Działania, przedstawiciele Ośrodków Pomocy Społecznej, właściciele prowadzący agroturystykę, mieszkańcy obszarów wiejskich oraz doradcy.

Logo: Unii Europejskiej, SIR, KSOW, PROW 214-2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli oraz Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, serdecznie zapraszają na warsztaty pt. „Wieprzowina rodzimej rasy puławskiej - efektywne wykorzystanie tuszy z uwzględnieniem aspektów lokalnej tradycji kulinarnej”.

Zapraszamy do udziału w drugiej edycji Konkursu organizowanego przez Grupę PTWP oraz PTWP-Online, wydawcę miesięcznika „Farmer” i portalu farmer.pl oraz serwisu bezpluga.pl. Konkurs INNOWACYJNY FARMER 2023 ma na celu popularyzację innowacyjnych technologii oraz praktyk rolniczych, które pozwalają na zwiększenie efektywności produkcji rolnej, jej optymalizację, poprawę dobrostanu zwierząt lub zmniejszenie negatywnego oddziaływania produkcji rolnej na klimat i środowisko.

Także i w tym roku Lasy Państwowe będę współpracowały z kołami gospodyń wiejskich, by wspólnie popularyzować wiedzę o żywności pochodzenia leśnego. Organizacje, które przedstawią najlepsze projekty na działania promujące wykorzystanie dziczyzny i płodów runa leśnego mogą ubiegać się o dofinansowanie w wysokości do 10 tys. zł!

Zabawa, koncerty, telewizja, wieka estrada a przede wszystkim najlepsza atmosfera oraz zaangażowanie Kół Gospodyń Wiejskich – to główni bohaterowie Festiwalu „Polska od Kuchni”. Ta wyjątkowa i niepowtarzalna trasa jedzie w Polskę już po raz trzeci! Chcąc uhonorować wkład Kół Gospodyń Wiejskich w promowanie bogactwa oraz różnorodności lokalnej tradycji a także pogłębić wiedzę o kulturze regionu, Organizatorzy Festiwalu „Polska od Kuchni” już po raz trzeci zapraszają wszystkie KGW do udziału w konkursach angażujących Koła z całej Polski.

Ekoschematy to dobrowolne dla rolników systemy płatności za realizację praktyk korzystnych dla środowiska i klimatu oraz dobrostanu zwierząt, które wykraczają ponad wymogi określone w warunkowości.

Instrument ten został tak zaprojektowany, aby w jak największym stopniu realizować korzyści środowiskowe, a zarazem zachęcić rolników do aktywnego zaangażowania się w realizację działań na rzecz ochrony środowiska i klimatu.

Jedną z praktyk zaliczanych do ekoschematu Rolnictwo węglowe jest wymieszanie obornika na gruntach ornych w ciągu 12 godzin od aplikacji.  W związku z tym, iż wielu rolników rozpoczęło już stosowanie nawozów naturalnych na swoich polach, pojawia się wiele pytań o sposób udokumentowania powyższej praktyki. Jedną z możliwości jest wykonanie zdjęć geotagowanych w aplikacji Mobilnej ARiMR.

Można już zgłaszać się do VIII edycji Konkursu Kulinarnego dla Kół Gospodyń Wiejskich Bitwa Regionów.

Konkurs Kulinarny Bitwa Regionów corocznie angażuje przy zmaganiach o najlepszą regionalną potrawę setki Kół Gospodyń Wiejskich i stowarzyszeń z terenów wiejskich.

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego organizuje szkolenie pt. „Integrowana Produkcja Roślin” (Szkolenia odbywają się stacjonarnie w budynku LODR w Końskowoli, ul. Pożowska 8)

Tytuł szkolenia:
1. Integrowana produkcja roślin sadowniczych (szkolenie podstawowe i uzupełniające)
2. Integrowana produkcja roślin warzywniczych (szkolenie podstawowe i uzupełniające)
3. Integrowana produkcja roślin rolniczych (szkolenie podstawowe i uzupełniające)

Rolnicy, którzy planują w swoich gospodarstwach inwestycje związane z nawadnianiem lub wykorzystaniem zielonych źródeł energii, wciąż mogą ubiegać się o wsparcie finansowe w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” z PROW 2014-2020. Pierwotny termin zakończenia naboru ustalony na 1 marca został przedłużony do 15 marca 2023 roku.

https://www.gov.pl/web/arimr/wnioski-na-nawadnianie-i-fotowoltaike--nabor-przedluzony-do-15-marca

Logo: Unii Europejskiej, SIR, KSOW, PROW 214-2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, serdecznie zaprasza na szkolenie  pt. „Aromaterapia – pachnąca moc roślin”

Data i miejsce warsztatów: 14 marzec 2023 r. -  Czarna Dama Janowiec  ul. Sandomierska 24 24-123 Janowiec

Jak produkować efektywniej i obniżać koszty przy spadających stawkach w skupach mleka? Jak poprawić ekonomikę produkcji mleka przy rosnących cenach środków produkcji i szalejącej inflacji? Na te i wiele innych pytań odpowiemy 1 marca br. podczas Forum Mleko, które odbędzie się pod hasłem: kryzys opłacalności, środowisko, dobrostan i oczekiwania konsumentów.

Centrum Spotkania Kultur w Lublinie zaprasza do wzięcia udziału w IV Wojewódzkim Konkursie na Palmę i Pisankę Wielkanocną. Celem konkursu jest ocalenie od zapomnienia typowych dla regionu form twórczości ludowej i powrót do tradycji związanych z okresem wielkanocnym. Prace można dostarczać w dniach 13-17 marca br.

Napis "odstępstwa od obowiązku rejestracji drobiu" - plakat (w tle 3 kury stojące na trawie)Osoby, które utrzymują drób na własne potrzeby, nie muszą go rejestrować u Powiatowego Lekarza Weterynarii ani w Krajowej Bazie Danych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniające i uchylające niektóre akty w dziedzinie zdrowia.

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/utrzymywanie-drobiu-na-wlasne-potrzeby--warunki-zwolnienia-z-rejestracji

Wsparcie dla rolnictwa w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023 2027 - bannerZachęcamy do zapoznania się z opracowaną przez centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie prezentacją "Wsparcie dla rolnictwa w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027"

Wsparcie dla rolnictwa w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023 2027.pptx

Wsparcie dla rolnictwa w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023 2027.pdf

Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie serdecznie zaprasza do udziału w piątej edycji konkursu dla KGW -  Kobieta Gospodarna Wyjątkowa pod nową odsłoną – „Kobieta Przedsiębiorcza”.

100 lecie doradztwa rolniczego - logo

Dołączcie do ogólnopolskiej akcji. Zgłoście się do oddziału terenowego Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa lub do punktu mobilnego i podajcie hasło: „ODR”

W dniu 01.02.2023 r. odbyło się w Barcelonie V Spotkanie Konsorcjum Projektu AgrofossilFree. Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli od października 2020 r. uczestniczy w tym międzynarodowym projekcie, którego celem jest wymiana doświadczeń dotyczących wdrażania OZE oraz praktyk poprawiających efektywność energetyczną w gospodarstwach rolnych. W ramach projektu prowadzono badania ankietowe z rolnikami, warsztaty upowszechniające praktyki energooszczędne, wywiady z ekspertami ds. odnawialnych źródeł energii oraz zbierano informacje na temat innowacyjnych działań wspierających efektywność energetyczną w poszczególnych krajach uczestniczących w projekcie.

Narodowe Centrum Kultury ogłasza nabór do programu Kultura-Interwencje. Budżet programu wynosi 10 mln zł. O środki można aplikować do 13 marca.

Celem programu Kultura – Interwencje. Edycja 2023 jest tworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości i uczestnictwa w kulturze na poziomie regionalnym, lokalnym i krajowym, a także upamiętniania historii i promowania polskiego dziedzictwa poprzez finansowe wsparcie realizacji projektów upowszechniających dorobek kultury i zwiększających obecność kultury w życiu społecznym.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie ogłasza XXIII edycję ogólnopolskiego konkursu Sposób na Sukces na najlepsze działania kreujące przedsiębiorczość na obszarach wiejskich.

Uruchomienie i zrealizowanie przedsięwzięcia zgłaszanego do konkursu powinno się mieścić w okresie od 1 lipca 2021 r. do 28 lutego 2023 roku.