Dopłaty bezpośrednie - plakat

Ekoschemat Dobrostan zwierząt - plakat

Dnia 18 czerwca 2024 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (Dz. U. poz. 885). Przepisy ustawy wdrażają na lata 2024-2027, w ramach płatności bezpośrednich, dwie nowe płatności: Płatność dla małych gospodarstw oraz Płatność do ekoschematu Grunty wyłączone z produkcji. Zmiany w zakresie możliwości wnioskowania o przyznanie tych płatności zostały już wprowadzone do aplikacji eWniosekPlus.

Dnia 19 czerwca 2024 roku rozpoczął się nabór wniosków o przyznanie premii dla młodych rolników. Można je składać do  dnia 16 sierpnia 2024 r. wyłącznie drogą elektroniczną poprzez Platformę Usług Elektronicznych ARiMR.

Dnia 13 czerwca 2024 roku na polu doświadczalno-wdrożeniowym LODR w Końskowoli w miejscowości Pożóg II odbyło się spotkanie branżowe w ramach Demo Farmy KWS 2024. Organizatorem szkolenia polowego był LODR w Końskowoli – Zespół Produkcji Roślinnej wraz z Sekcją Pola Doświadczalno-Wdrożeniowego oraz firma nasienna KWS Polska. Realizowane od lat przez firmę KWS czerwcowe spotkania odbywają się co roku w różnych lokalizacjach. 13 czerwca br. to pole doświadczalno-wdrożeniowe było miejscem pierwszej tegorocznej Demo Farmy KWS.

W dniu 07.06.2024 roku w Pałacu Prezydenckim zostały wręczone nagrody w konkursie AgroLiga 2023. W gali finałowej 31. edycji konkursu uczestniczył prezydent RP Andrzej Duda, któremu towarzyszyła pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda. Celem konkursu AgroLiga jest wyłonienie Mistrzów Krajowych w kategoriach Rolnicy i Firmy. Eliminacje odbywają się na szczeblu wojewódzkim i krajowym. W konkursie nagrodzeni zostają wyróżniający się rolnicy oraz najlepsi przedsiębiorcy działający w branży rolno-spożywczej. Konkurs pozwala też na prezentację dorobku rolnictwa i firm funkcjonujących w tym obszarze z poszczególnych województw.

W ramach przedmiotu „Propedeutyka doradztwa rolniczego” na Katedrze Hodowli Zwierząt i Doradztwa Rolniczego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w dniu 5 czerwca br. odbył się wykład dotyczący funkcjonowania doradztwa rolniczego. Zajęcia przeprowadził Antoni Skrabucha – dyrektor LODR w Końskowoli. Podczas spotkania studenci mieli okazję zapoznać się z działalnością LODR w Końskowoli, w tym z zadaniami jakie stoją przed doradcami rolniczymi.

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli przy współpracy z Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu oraz Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi organizują V edycję  Konkursu na Najlepszego Doradcę Ekologicznego. 

Ideą konkursu jest popularyzacja i promowanie najlepszych osiągnięć doradców zaangażowanych w rozwój rolnictwa ekologicznego, którzy zostali wpisani na listę doradców rolniczych.

Wnioski o przyznanie premii dla młodych rolników będzie można składać od 19 czerwca do 16 sierpnia 2024 r. wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego Agencji, poprzez Platformę Usług Elektronicznych ARiMR. Wsparcie to jest realizowane z budżetu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023 - 2027.

Informujemy, że 29 maja br. projekt rozporządzenia zmieniającego normy oraz szczegółowe warunki ich stosowania został przekazany do konsultacji publicznych. Zmiany wynikają z opublikowanego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady, wprowadzającego zmiany we Wspólnej Polityce Rolnej. Rozporządzenie weszło w życie 25 maja br.

logotypy_projekt_Unia-Europejska_PROW2014-2020

Wizyty rolników w gospodarstwach demonstracyjnych na terenie województwa lubelskiego biorących udział w ramach poddziałania 1.2 „Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych”, w ramach działania” Transfer wiedzy i działalność informacyjna” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Od 25 maja do 10 lipca 2024 r. można ubiegać się o dopłaty z tytułu zużytego materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany lub ekologicznego materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany. Wsparcie ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie. Wnioski przyjmują biura powiatowe ARiMR właściwe ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego. Dokumenty można składać osobiście, za pośrednictwem platformy ePUAP, platformy mObywatel lub wysłać przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej.

Już jutro, 25 maja br. wchodzi w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady, wprowadzające zmiany we Wspólnej Polityce Rolnej, które dotyczą Zielonego Ładu. Rozporządzenie zostało dzisiaj opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE.

Nowe regulacje upraszczają te elementy Zielonego Ładu, które wpływały na produkcyjne decyzje rolników i lub wymuszały ograniczenia w produkcji rolnej. Nowe prawo wymaga jeszcze dostosowania do przepisów krajowych.

Zapraszamy do zapoznania się z tematami poruszanymi na spotkaniu szefa resortu rolnictwa Czesława Siekierskiego z dyrektorami ODR.

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/wazne-funkcje-doradztwa

Pomoc finansowa dla producentów rolnych, którzy w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 maja 2024 r. dokonali sprzedaży pszenicy, żyta, jęczmienia, pszenżyta lub mieszanek zbożowych. Pomoc ma charakter pomocy publicznej, a wnioskowana pomoc będzie mogła być udzielona po ogłoszeniu pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o zgodności tej pomocy publicznej ze wspólnym rynkiem. Wniosek o udzielenie pomocy składa się raz w terminie do dnia 5 czerwca 2024 r.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ,, Krasnystaw Plus’’ wraz z Lokalną Grupą Działania Ziemi Kraśnickiej i Lokalną Grupą Działania Na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego ,,Kraina Wokół Lublina’’ oraz MAS Kopanićiarsky región zaprasza do udziału w konferencji online ,, Współpraca na 5” przedsiębiorczość, kultura, turystyka, integracja, człowiek, która odbędzie się 27 maja 2024 roku  online.

ARiMR zaprasza do udziału w konkursie plastycznym, zgłoszenia do 30 sierpnia 2024 r. Organizowany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa konkurs plastyczny pt. „Rój pomysłów wokół ula” ma na celu popularyzację pszczelarstwa, wiedzy o pszczołach i ich ochronie, a także pożytków płynących z hodowli pszczół. 

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi ogłasza nabór do II Edycji Programu Stypendialnego dla Twórców Ludowych skierowanego do ludowych artystów, rękodzielników i rzemieślników z terenu Polski. Celem programu jest wspieranie lokalnego dziedzictwa i tradycji poprzez program grantowy dla indywidualnego twórcy ludowego, dający możliwość pracy nad dziełem, co jest ważne zarówno z punktu widzenia jego rozwoju, jak i z perspektywy upowszechniania wiedzy o unikatowych umiejętnościach i tradycjach z nimi związanych, które są istotnym elementem tożsamości lokalnej społeczności.

W dniu 12 maja 2024r. na Placu Wystawowym LODR w Końskowoli odbył się Kiermasz Roślin Ozdobnych zorganizowany przez Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli. Budleje, surfinie, pelargonie, niecierpki, róże, ale też pory, pomidory czy jabłonie - wybór roślin był duży, kupujących też nie zabrakło. Podczas kiermaszu największym powodzeniem cieszyły się kwiaty balkonowe, rabatowe i do ogrodu, najbardziej jednak te okazy łatwo wpadające w oko.

UWAGA !!! W zakładce monitoring agrofagów zamieszczane są aktualne informacje dotyczące monitoringu lotu jednych z najgroźniejszych owadów roślin sadowniczych takich jak:

Informujemy, iż termin naboru zgłoszeń do IX Edycji Konkursu Kulinarnego dla Kół Gospodyń Wiejskich „Bitwa Regionów” zostaje wydłużony do dnia 15 maja 2024 r. Każda edycja „Bitwy Regionów” skupia setki Kół Gospodyń Wiejskich i stowarzyszeń.

zdjecie - informacja o wydłuzonym terminie składania wniosków.png

O przyznanie dopłat bezpośrednich i obszarowych za 2024 r. można się starać do 1 lipca. Z kolei na wprowadzanie zmian w deklaracjach bez konsekwencji finansowych rolnicy mają czas do 16 lipca. Wnioski będzie można składać jeszcze do 26 lipca, ale w tzw. okresie sankcyjnym za każdy dzień roboczy opóźnienia kwota płatności będzie pomniejszana o 1 proc. Minister rolnictwa i rozwoju wsi Czesław Siekierski wydłużył termin składania wniosków w związku z postulatami rolników – komunikat MRiRW.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi organizuje XVII edycję „Konkursu na Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne”. Jest to wyjątkowa okazja do promocji gospodarstw ekologicznych i ekologicznego systemu produkcji, co powinno przyczynić się do wzrostu zainteresowania tym systemem produkcji.

Informujemy, że w Dzienniku Ustaw RP opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zgodnie z którym dodatkowe 6 miesięcy zyskają rolnicy na wymianę pokryć dachowych wykonanych z materiałów zawierających azbest – w ramach wsparcia z inwestycji A1.4.1 Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO).

Informujemy, że Lubelski Związek Stowarzyszeń Agroturystycznych otrzymał dofinansowanie na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania turystyki i krajoznawstwa w 2024 roku pt. „Kategoryzacja Wiejskiej Bazy Noclegowej jako czynnik podnoszenia jakości oraz narzędzie promocji oferty turystyki wiejskiej województwa lubelskiego”. Zadanie publiczne jest finansowane ze środków otrzymanych od Województwa Lubelskiego.

logotypy_projekt_Unia-Europejska_PROW2014-2020

 

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli zaprasza rolników, domowników rolników, małżonków rolników, osoby zatrudnione w rolnictwie oraz wniosków lub beneficjentów działania „Premie dla młodych rolników” z PROW 2014-2020 do udziału
w projekcie pt. „Demonstracje z zakresu produkcji i wykorzystania krajowych źródeł białka roślinnego na cele paszowe”.

Do 17 czerwca można się starać o przyznanie dopłat bezpośrednich i obszarowych za 2024 r. Na wprowadzanie zmian w deklaracjach bez konsekwencji finansowych rolnicy mają czas do 1 lipca. Wnioski będzie można składać jeszcze do 12 lipca, ale w tzw. okresie sankcyjnym za każdy dzień roboczy opóźnienia kwota płatności będzie pomniejszana o 1 proc. – komunikat MRiRW.

Do 17 czerwca br. minister rolnictwa i rozwoju wsi Czesław Siekierski wydłużył w tym roku termin składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027.

Informujemy, że Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) wprowadził nową zakładkę na swojej stronie internetowej, poświęconą Integrowanej Produkcji Roślin. Znajdują się tam zalecenia dotyczące wyboru odmian roślin rolniczych do siewu, zgodnie z wymogami tego systemu.